Vrouwenvereniging Martha

Vrouwenvereniging Martha is een vereniging van oudere en jongere leden die met elkaar bezig zijn rondom Gods Woord en werken voor goede doelen, zoals zending en evangelisatie. Wij vergaderen van september tot mei op dinsdagavond om de twee weken van 19.45 uur tot 21.45 uur in één van de kerkzalen. Tijdens de verenigingsavonden wordt er vaak een presentatie gehouden of wordt er een verhaal voorgelezen. In het najaar hebben we onze jaarlijkse zendingsmarktdag. Als u geen lid bent, maar toch graag eens vrijblijvend een avond wilt bijwonen, u bent van harte welkom!

De data in 2017: 25-4. 

Onze laatste verenigingsavond van dit seizoen komt er al weer aan. Op dinsdag 25 april krijgen we een terugblik op het afgelopen seizoen. We hebben van alle activiteiten foto’s gemaakt en van de mooiste foto’s hebben Petra en Erica een schitterende presentatie gemaakt. We hopen dat u er allemaal van zult genieten. Als u het reisje nog niet hebt betaald, kunt u dat deze avond nog bij Lucie doen. Meer over het reisje vertellen we u in de volgende kerkbode. Voor het koffieschenken zijn deze avond aan de beurt: Fenneke van Es, Hannie Bonestroo, Alja Smienk en Jennie Dorst.

Een hartelijke groet van het bestuur.