Activiteiten

 • 16-05-2017

  Gemeenteavonden

  Op 16 en 30 mei en op 20 juni hopen we onze jaarlijkse gemeenteavonden te houden. Het jaarthema op de verenigingen is ''De eindtijd.'' We sluiten met de gemeenteavonden, evenals vorig jaar (huisgodsdienst), bij dit thema aan. De volgende verdeling is gekozen: • Tekenen van de eindtijd (Ds. Schot) • Leven in de eindtijd (Ds. Visscher) • Verwachting in de eindtijd (Ds. Schot) Het is een onderwerp waar we allen mee te maken hebben. Hopelijk brengt het bezinning op gang of verdiept het de bezinning over de ernst van de tijd. Allen hartelijk welkom. De avonden beginnen om 19.30 uur. [ + ]

 • Christen-zijn in Pakistan. Dat is thema op deze avond in een van de zalen van de kerk. De aanvang is om 19.00 uur. Twee gastsprekers: Jan Drost (vz. Bijzondere Noden) en Alie Buijert (stichting PECA). De collecte is bestemd voor Bijzondere Noden. De opening wordt verzorgd door Oud. Roukens. U/jij bent van harte welkom deze avond bij te wonen.    [ + ]

 • Zangavond t.b.v. ZGG. Medewerking wordt verleend door mannenkoor Higgajon, ons jeugdkoor Kinderklanken, Carina Bossenbroek (panfluit) en Johanneke Wilbrink-Bossenbroek (dwarsfluit). Ds. A. Schot verzorgt de opening. Daarnaast hoopt er een spreker te zijn vanuit het zendingsbureau. Collecte t.b.v. zending. Aanvang 19.00 uur. Allen hartelijk welkom.  [ + ]

 • 13-06-2017

  Zendingsdienst

  Op  dinsdagavond  13 juni 2017 zal er een zendingsdienst in ons kerkgebouw gehouden worden. Tijdens deze dienst hoopt ds. G.W.S. Mulder uit Zoetermeer voor te gaan. De aanvang is om 19.30 uur.   [ + ]

_MG_3743