Commissie Zending

Plaatselijke Zendingscommissie (PZC)

Als commissie mogen wij de belangen van de Zending Gereformeerde Gemeenten binnen onze gemeente behartigen. Periodiek zullen de zendingscollectanten het blad “Paulus” bij u bezorgen, waarin u de ontwikkelingen op het zendingsveld kunt volgen. Daarnaast willen wij ook actief zijn in het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen om de zending financieel te kunnen steunen. Verder wil de zendingscommissie een bijzondere rol spelen in de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk. Uitgebreide informatie over het zendingswerk vindt u op de landelijke website. 

Uw financiële steun voor het zendingswerk wordt zeer op prijs gesteld. U krijgt hiervoor de gelegenheid als de zendingscollectant (met zendingsbusje) bij u komt of u kunt een bijdrage overmaken op rekening NL49RABO0347506135 ten name van Zendingscommissie te Nunspeet.

Als u vragen heeft, of u wilt meer informatie, dan kunt u mailen naar: zending@gergemnunspeet.nl.

Link: www.zgg.nl 

Acties voor de zending:
We krijgen steeds meer post digitaal en daardoor zijn er minder postzegels in omloop. Maar ze leveren nog steeds geld op voor de zending. Gaat u dus vooral door met sparen. Een kilo ongesorteerde (niet afgeweekte) postzegels levert zo’n € 7,00 op. U kunt ze inleveren in de mand achterin de kerk. Daarnaast hebben we ook een actie voor het sparen van lege cartridges en toners. De cartridges en toners leveren alleen geld op als ze van de bekende merken als HP, Canon, Brother, Epson, Samsung en Lexmark zijn en ze mogen niet al een keer opnieuw gevuld zijn. Ook hebben we een actie voor het inzamelen van oude, werkende mobiele telefoons. Heeft u nog een ongebruikte mobiele telefoon of smartphone in de kast liggen, lever deze dus in, want hij is geld waard. En: hoe recenter de telefoon, hoe meer het oplevert. De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.U kunt ze inleveren op de beide basisscholen. Dus geef ze aan uw (klein)kinderen mee naar school. Ook kunt u ze inleveren op de volgende adressen in Nunspeet: Beethovenlaan 54, Oenenburgweg 196, Vlierweg 7, Wagenweg 4 of in Doornspijk: Staelsweg 14. Bent u niet in de gelegenheid om ze te brengen, bel dan (0341) 257203 of (06) 10481620.