Tekstketting

Hieronder vind je alle Bijbelteksten die we op de club geleerd hebben, vanaf de zomervakantie 2018.

11 september 2019: Jozefs broers waren jaloers, maar zijn vader bewaarde deze zaak. Genesis 37 vers 11.

17 juli 2019: Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Daniël 6 vers 23.

3 juli 2019: Onze God Die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de brandende oven. Daniël 3 vers 17.

19 juni 2019: En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Daniël 1 vers 9.

5 juni 2019: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2 vers 4

22 mei 2019: En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen. Handelingen 1 vers 9.

8 mei 2019: Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Johannes 20 vers 27b

24 april: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Lukas 24 vers 5 en 6

10 april: Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat zoals Ik u gedaan heb, u ook doet. Johannes 13 vers 15.

27 maart: En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Markus 10 vers 52

13 maart: Heere, Gij Zoon van David, ontferm U over mij. Mattheüs 15 vers 22

27 februari: En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen. Markus 6 vers 44

13 februari: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Markus 4 vers 41.

30 januariWij hebben gevonden de Messias. Johannes 1 vers 24

16 januari: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2 vers 15b

19 december: En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kind(je), met Maria, Zijn moeder. Mattheüs 2 vers 11

5 december: Johannes is zijn naam! Lukas 1 vers 63

21 november: Toen kwam de Heere, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen van de mensen bouwden. Genesis 11 vers 5

7 november: Dankt God in alles. Filippenzen 5 vers 18

24 oktober: En God dacht aan Noach en aan al de dieren, en aan al het vee dat met hem in de ark was. Genesis 8 vers 1

10 oktober: En een plasregen was op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Genesis 7 vers 12

26 september: En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, alzo deed hij. Genesis 6 vers 22

12 september: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19 vers 2