Tekstketting

Hieronder vind je alle Bijbelteksten die we op de club geleerd hebben, vanaf de zomervakantie 2018.

12 september: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19 vers 2

26 september: En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, alzo deed hij. Genesis 6 vers 22

10 oktober: En een plasregen was op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Genesis 7 vers 12

24 oktober: En God dacht aan Noach en aan al de dieren, en aan al het vee dat met hem in de ark was. Genesis 8 vers 1

7 november: Dankt God in alles. Filippenzen 5 vers 18

21 november: Toen kwam de Heere, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen van de mensen bouwden. Genesis 11 vers 5

5 december: Johannes is zijn naam! Lukas 1 vers 63

19 december: En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kind(je), met Maria, Zijn moeder. Mattheüs 2 vers 11

16 januari: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2 vers 15b

30 januariWij hebben gevonden de Messias. Johannes 1 vers 24

13 februari: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Markus 4 vers 41.

27 februari: En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen. Markus 6 vers 44