Thuisfrontcommissie Hanneke van der Blonk

We willen, als thuisfrontcommissie de belangen behartigen van Hanneke van der Blonk.
 
Hanneke hoopt op DV 5 maart namens onze gemeente uitgezonden te worden naar Coliah in Guinee.
Ze gaat daar werken als vrouwen-, jeugd- en alfabetiseringswerker.
Samen met Marlies ten Voorde zal ze binnenkort een huis in Coliah betrekken.
 
Graag houden we u op de hoogte via onze kerkbode en nieuwsbrief.
Het zal voor Hanneke erg fijn zijn als ze regelmatig meeleven mag ervaren.
Vandaar dat we u vast oproepen om nu, en ook straks, met haar mee te leven.
We kunnen ons niet goed indenken welke grote waarde het voor zendingswerkers heeft als ze merken dat we aan hen denken.
Daar zullen we u regelmatig de mogelijkheid voor aanreiken.
 
Post voor Hanneke kunt u opsturen naar:
Hanneke van der Blonk,
p/a mevr. P van ’t Goor
Jacob van Oudenhovenstraat 6
2957 KE Nieuw Lekkerland

Maar we willen ook u op de hoogte te houden van wat Hanneke meemaakt, en hoe het zendingswerk verloopt. Om zo de wederzijdse betrokkenheid vorm te geven.

Vandaar dat we u ook vragen om Hanneke en het team in Guinee in het gebed te gedenken.
 
Natuurlijk mag u ook financieel bijdragen aan het werk in Guinee.
Het banknummer is:
NL49RABO0347506135 ten name van Zendingscommissie te Nunspeet.
 
Als u vragen heeft, of u wilt meer informatie, dan kunt u mailen naar: tfc@gergemnunspeet.nl
 
Hartelijke groet van ons allen.
 
 
Kaart Guinee. Het rode markeringsteken is Colia.