Onze gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Nunspeet is mede ontstaan door de ambtelijke arbeid van wijlen Ds. J. Fraanje. Hoewel deze predikant reeds in 1919 voorging in Nunspeet, werd de gemeente eerst in 1933 geïnstitueerd. Na een vacatureperiode van 15 jaar ontving de gemeente in 1948 Ds. A. van Stuijvenberg als haar eerste predikant. Deze diende de gemeente tot 1954. Na hem waren Ds. W. Hage (1954-1958), Ds. G. Zwerus (1961-1967), Ds. C. de Ridder (1967-1974), Ds. L. Blok (1979-1996)  en Ds. C.J. Meeuse (1997-2002) aan de gemeente ver­bonden. Sinds 25 juni 2003 is ds. A. Schot aan de gemeente verbonden.

De Gereformeerde Gemeente Nunspeet behoort tot de Classis Kampen. De gemeente telde per 1 januari 2017 2342 leden, n.l. 1250 belijdende leden en 1092 doopleden.

De gemeente komt samen in het kerkgebouw aan de Brinkersweg 17/ hoek Aarweg.

Het kerkgebouw heeft ongeveer 1950 zitplaatsen. De zitplaatsen zijn vrij met uitzondering van een aantal gereserveerde plaatsen, welke als zodanig zijn aangeduid.

De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. De samenstelling van deze kerkenraad bestaat uit haar predikant ds. A. Schot, twaalf ouderlingen en tien diakenen. Zij vergadert in principe elke eerste vrijdag van iedere maand. De data hiervan worden bekend gemaakt via de tweewekelijkse kerkbode.

De gemeente is in een tiental wijken verdeeld, met daarnaast een wijk, die bedoeld is voor ouderen die in een zorg- of verpleeginstelling wonen. Elke wijk heeft een wijkouderling en een -diaken. Met deze ambtsdragers kunnen de leden als eerste contact opnemen in bijzondere situaties. In de adressenlijst, in de voor de gemeente beschikbare gemeentegids (paperbased), wordt bij ieder adres ook de betreffende wijk aangegeven.

  • Er is op dit moment geen nieuws.