Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.00 Morgendienst 12-09-2021

Preek (2984s) grootte: 22,77M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   103:  8
Psalm   119: 18
Lezen: Handelingen 27: 1-12
Psalm   33: 4 en 5. 
Psalm  107: 12 en 22
Psalm  32:5

 

Tekst:
Handelingen 27: 1-12

Thema:

Het eerste deel van de reis naar Rome
 1. De leiding des Heeren
 2. De raad van Paulus
 3. De eigen wijsheid van de scheepslieden

15.30 Middagdienst Doopdienst 05-09-2021

Preek (2898s) grootte: 16,58M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   108:1
Psalm   133:3
Lezen:  Spreuken 23
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm  19: 5 en 6
Psalm  86: 6 

Tekst:
Spreuken 23: 26b

Thema:

Een vraag van de Opperste Wijsheid
1. Een hele gerichte vraag
2. Een veel omvattende vraag
3. De zeer liefdevolle vraag

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 05-09-2021

Preek (4658s) grootte: 26,65M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm     89: 19
Psalm   119: 17
Lezen: Johannes 3: 1-21
Psalm   51: 5 en 6  
Psalm   77: 1 en 2
Psalm 119: 3  

 

Tekst:
HC. Zondag 3c

Thema:

De gevallen mens:
 1. Is door de zondeval verwoest geworden
 2. Kan door de Heilige Geest verlost worden
 3. Moet door de wedergeboorte vernieuwd worden

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 22-08-2021

Preek (4197s) grootte: 24,01M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  106: 4
Psalm    81:15
Lezen:  Genesis 3
Psalm   51: 2 en 3
Psalm   14: 2 en 3
Psalm  130:3

Tekst:
HC. Zondag 3b

Thema:

De zondeval
1. De moedwilligheid van de val
2. De diepte van de val
3. De toerekening van de val

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 22-08-2021

Preek (4732s) grootte: 27,07M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm     27: 3
Psalm   119: 16
Lezen: Hooglied 5
Psalm     63:  1 en 2
Psalm     73: 13 en 14
Psalm     71: 10 en 14 

 

Tekst:
Hooglied 5: 8-10

Thema:

De liefde tussen Bruidegom en bruid
 1. Aan de dochters van Jeruzalem bezworen
 2. Door de dochters van Jeruzalem begeerd
 3. Aan de dochters van Jeruzalem verklaard

Collecte(n):

/Middagdienst 15-08-2021

Preek (4293s) grootte: 24,56M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 33:7
Psalm 72:11
Lezen Genesis 1
Psalm 66: 1 en 2
Psalm  139: 7 en 14
Psalm 103:11

Tekst:
HC. Zondag 3a

Thema:

De schepping van de mensa
1. Deze schepping was goed
2. Deze schepping was naar Gods beeld
3. Deze schepping was tot Gods eer

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 15-08-2021

Preek (4515s) grootte: 25,83M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   103:8
Psalm   119: 15
Lezen: Prediker 3
Psalm    90: 1 en 2
Psalm  145: 5 en 6
Psalm    33:6

 

Tekst:
Prediker 3:14

Thema:

Een heilzame wetenschap
1. De eeuwigheid van Gods werk
2. De nietigheid van ons werk
3. De nuttigheid van beider werk

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 08-08-2021 Doopdienst

Preek (3228s) grootte: 18,47M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 102:10
Psalm 139:9
Lezen Jakobus 1: 1-18
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm   45: 2 en 3
Psalm 118:12

Tekst:
Jakobus 1:18

Thema:

De wedergeboorte
1. De oorsprong van de wedergeboorte
2. Het feit van de wedergeboorte
3. Het middel van de wedergeboorte
4. Het doel van de wedergeboorte

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 08-08-2021

Preek (4576s) grootte: 26,18M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm     32: 4  
Psalm   119: 14
Lezen: Jesaja 42: 1-17
Psalm  138: 3 en 4
Psalm  146: 4 en 6
Lofzang Simeon vs. 2

 

Tekst:
Jesaja 42:16

Thema:

Christus de Leidsman der blinden
1. De weg van de Leidsman
2. De bekwaamheid van de Leidsman
3. De trouw van de Leidsman

15.30 Middagdienst 18-07-2021

Preek (4381s) grootte: 25,07M
meer informatie »
Liturgie:

Zondagmiddag
Psalm 81:10
Psalm 70:3
Lezen Mattheus 22: 34-46
Psalm 103: 5 en 9
Psalm 106: 2 en 4
Psalm   51: 6

Tekst:
HC. Zondag 2b

Thema:

Gods Wet
1. De Leraar in de Wet
2. De eisen van de Wet
3. De ontdekking door Wet

Collecte(n):

/