Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.30 Middagdienst Doopdienst 05-12-2021

Preek (1989s) grootte: 15,18M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 33:6
Lofzang Maria vs. 3
Mattheus 1: 1-17
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 132: 7. 8,11 en 12
Psalm 102:10

 

Tekst:
Mattheus 1: 17

Thema:

Het geslachtsregister van Davids huis
1. Het hoogtepunt daarin
2. Het dieptepunt daarin
3. Het middelpunt daarin

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 05-12-2021

Preek (2911s) grootte: 22,21M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   91:  1
Psalm 119: 29
Jesaja  28: 1-22
Psalm   68: 5 en 10
Psalm 118: 11
Psalm   89: 1

 

Tekst:
Jesaja 28: 16

Thema:

Jezus, de grond der zaligheid
1. Het leggen van deze grond
2. Het voortreffelijke van deze grond
3. Het gefundeerd worden op deze grond

 

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 01-12-2021

Preek (2943s) grootte: 22,45M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 73: 8
NGB 16 en 17
Psalm 25: 8
Lezen: Klaagliederen 3: 18-33
Psalm  94:  6, 7 en 8
Psalm  77:  5 en 6
Psalm 103: 5

 

 

Tekst:
Klaagliederen 3: 27-33

Thema:

Lessen over jukdragen
1. De beste tijd daarvoor
2. De onzichtbare hand daarachter
3. De aanbevolen houding daaronder
4. De rijke troost daarbij

Collecte(n):

/Middagdienst 21-11-2021

Preek (3477s) grootte: 26,53M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  89: 9
Psalm  72: 11
Lezen Galaten 1
Psalm  68: 2 en 10
Lofzang Simeon 1 en 2
Psalm   2: 7

Tekst:
Zd. 6a

Thema:

De Middelaar geschonken
1. Zijn naturen
2. Zijn openbaring
3. Zijn algenoegzaamheid

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 21-11-2021

Preek (3424s) grootte: 26,12M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  102:16
Psalm  119: 27
Lezen: Handelingen 28:16-31
Psalm   69: 4 en 13
Psalm 121: 3 en 4
Psalm 119: 83

 

Tekst:
Handelingen 28: 30-31

Thema:

Een gezant in een keten
1. De inhoud van zijn arbeid
2. De vrijmoedigheid in zijn boodschap
3.  Het welslagen van zijn ambtswerk

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 17-11-2021

Preek (3393s) grootte: 25,89M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 16:3
NGB 15
Psalm 93: 4
Lezen: Klaagliederen 3: 1-26
Psalm  43: 1, 2, 4 en 5
Psalm  130: 3 en 4
Psalm  40:8

Tekst:
Klaagliederen 3: 24-26

Thema:

Jeremia’s hoop herleefd
1. De troost, die Jeremia ervaart
2. De gunning, die Jeremia heeft
3. De weg, die Jeremia wijst

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 14-11-2021

Preek (2528s) grootte: 19,29M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 88:8

Psalm  72:11

Lezen Jesaja 9

Psalm 77: 2 en 6

Lofzang Zacharias vs. 2 en 5

Psalm 45:5

Tekst:
Zd. 5b

Thema:

De Middelaar
1. Zijn verborgenheid
2. Zijn menselijke natuur
3. Zijn Goddelijke natuur

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 14-11-2021

Preek (3000s) grootte: 22,88M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   36: 1
Psalm 119: 26
Lezen: Handelingen 28: 16-29
Psalm  45: 1 en 2
Psalm 126:3
Psalm   73:14

Tekst:
Handelingen 28: 16-29

Thema:

Paulus’ prediking tot de Joden te Rome
1. Een onbesmette prediking
2. Een Christocentrische prediking
3. Een separerende prediking

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 07-11-2021 Doopdienst

Preek (1953s) grootte: 14,90M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 108:1
Psalm  116:1
Lezen Jozua 24: 14-28
Psalm 105: 5

Psalm 134: 3
Psalm  22: 5, 15 en 16
Psalm 101: 2 en 7

Tekst:
Jozua 24: 15c

Thema:

Een gepaste belijdenis bij verbondsvernieuwing
1. De inhoud van die belijdenis
2. De omvang van die belijdenis
3. De navolging van die belijdenis

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 07-11-2021

Preek (2573s) grootte: 19,63M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   84: 4
Psalm 119: 25
Lezen: Handelingen 28
Psalm   31: 7, 12, 17 en 19
Psalm 133: 1 en 3
Psalm  27:7

Tekst:
Handelingen 28: 11-15

Thema:

Gods leiding naar Rome
1. Een werelds schip
2. Een troostvolle ontmoeting
3.  Een warm welkom
4. Een bemoedigde apostel

Collecte(n):

/