Prekenarchief

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.30 Morgendienst 15-07-2018

Preek (4553s) grootte: 26,05M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 141: 5 en 6
Psalm 119: 66
Lezen: Handelingen 18: 18-28
Psalm 119: 7 en 50
Psalm 32: 4
Psalm 145:3

Tekst:
Handelingen 18: 24-26

Thema:

Apollos
1. De gaven, waarover hij beschikt
2. De genade, waarin hij deelt
3. De geloofsoefening, die hij mist
4. De ootmoed, die hem siert

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 08-07-2018

Preek (4608s) grootte: 26,37M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 86:6
Psalm 100:2
Lezen: Mattheus 26: 36-46
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 51:2
Gebed des Heeren vs. 4

Tekst:
Zondag 49

Thema:

Uw wil geschiedde

1. De geknechte wil van de zondaar
2. De heilige wil van God
3. De vernieuwde wil van Gods kinderen

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 08-07-2018

Preek (4426s) grootte: 25,33M
meer informatie »
Liturgie:

Morgenzang 3 en 5
Psalm 119: 65
Lezen: Handelingen 18: 1-17
Psalm 73: 3, 9 en 10
Psalm 75: 2 en 6
Psalm 32:5

Tekst:
Handelingen 18: 17

Thema:

De houding van Gallio

1. De verantwoordelijkheid, die hij droeg
2. De onverschilligheid, die hij uitsraalde
3. Het waarschuwend voorbeeld, dat hij nalaat

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 01-07-2018

Preek (3480s) grootte: 19,92M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 34:6
Psalm 100:2
Lezen: Handelingen 18: 1-17
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 101: 1, 2, 3, 4 en 8
Psalm 27:7

Tekst:
Handelingen 18:8

Thema:

Het geloof te Korinthe
1. Een gelovige vader
2. Een gelovig huis
3. Een gelovige stad

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 01-07-2018

Preek (4838s) grootte: 27,69M
meer informatie »
Liturgie:

Gebed des Heeren vs. 3 en 9
Psalm 119: 64
Lezen: Psalm 145
Psalm 145: 4 en 5
Psalm 72: 8 en 10
Psalm 103:10

Tekst:
Zondag 48

Thema:

Uw Koninkrijk kome
1. In ons hart
2. In de kerk
3. In de wereld

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Nabetrachting 17-06-2018

Preek (4193s) grootte: 23,99M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 18:1

Psalm 121:4

Numeri 23

Psalm 3 : 2 en 4

Psalm 84: 5 en 6

Psalm 4:4

Tekst:
Psalm 89 : 18-19

Thema:
Het volk, hetwelk het geklank kent.
 
1. Hun heerlijkheid
2. Hun verhoging
3. Hun schild
4. Hun Koning
 
Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 10-06-2018

Preek (3444s) grootte: 19,70M
meer informatie »
Liturgie:

Zondagmiddag:

Psalm 103 :9

Psalm 6 :2

Lezen: Psalm 89 : 20-53

Psalm 105 :5

Psalm 134 :3

Psalm 89 : 13 en 14

Psalm 111 :5

Tekst:
Psalm 89 : 31-35

Thema:

Gods verbond

1. De ontrouw van de mens

2. De trouw van de VerbondsGod

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst Voorbereiding HA 10-06-2018

Preek (4172s) grootte: 23,87M
meer informatie »
Liturgie:

Zondagmorgen:

Psalm 81:3

Psalm 119 : 62

Lezen: Psalm  89 : 1-19

Psalm 89 : 3 en 7

Psalm 25 : 2 en 7

Psalm 65 :2

Tekst:
Psalm 89 : 16a

Thema:

Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent. 

1. De instelling van dat geklank

2. Het kennen van dat geklank

3. De zaligheid in geklank

 

Collecte(n):

/9.00 Tweede Pinksterdag 21-05-2018

Preek (4415s) grootte: 25,26M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 19:6

12 art. 2e ber. vs 4.

2 Timotheus 1

Psalm 119: 3, 9 en 65

Psalm 105: 3 en 24

Psalm 79:7

Tekst:
2 Timotheus 1 : 14

Thema:

Bewaar het pand

1. Een duidelijke reden daarvoor

2. Een grote verantwoordelijkheid daarin

3. Een krachtige Helper daarbij

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 20-05-2018

Preek (4277s) grootte: 24,47M
meer informatie »
Liturgie:
Psalm 116: 6 en 11
Avondzang vs. 7
Efeze 1: 1-14
Psalm 45: 1 en 5
Psalm 56: 5 en 6
Psalm 136: 22 en 26
 
Tekst:
Efeze 1: 1-13 en 14

Thema:
De verzegeling in Christus
1.  Het geloof dat daaraan voorafgaat
2. Het zegel dat daarin wordt aangebracht
3. Het onderpand dat daarmee wordt verkregen
Collecte(n):

/