Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.30 Middagdienst 13-06-2021

Preek (4124s) grootte: 23,60M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:4
Avondzang vers 7
Lezen Johannes 16: 16-33
Psalm 5: 1, 2, 3 en 5
Psalm 141: 2 en 3
Psalm 66: 9 en 10

Tekst:
HC. Zondag 52

Thema:

HC Zd. 52. De laatste zondag van de Catechismus
1. De laatste bede van het gebed
2. Het laatste deel van het gebed
3. Het laatste woordje van het gebed

Collecte(n):

/Middagdienst Doopdienst 06-06-2021

Preek (3076s) grootte: 17,60M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 135:2
Avondzang vs. 7
Lezen Jesaja 43: 1-21
Psalm 105:5 
Psalm 134:3
Psalm 87: 2, 3 en 4
Psalm 147: 2

 

 

.

Tekst:
Jesaja 43:1b

Thema:

Bij de Naam geroepen
1. Wie er riep
2. Wie er geroepen werd
3. Wat deze roep betekent

9.00 Morgendienst 06-06-2021

Preek (4471s) grootte: 25,58M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 103: 8
Psalm  119: 8
Lezen: Mattheus 18: 21-35
Psalm 103: 2 en 3
Psalm   86:3
Gebed des Heeren vs. 6

 

Tekst:
HC. Zondag 51

Thema:

HC zondag 51. De bede om schuldvergeving
1. De bidder om schuldvergeving
2. De grond voor de schuldvergeving
3. De begeerte tot schuldvergeving

9.00 Tweede Pinksterdag 24-05-2021

Preek (4535s) grootte: 25,95M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 147:10
Psalm  43:3
Lezen 2 Petrus 1: 16-21
Psalm 119: 53 en 65
Psalm  89: 7 en 15
Psalm 19:4

Tekst:
2 Petrus 1: 21

Thema:

De Heilige Geest en de Schrift
1. De Goddelijke Voorbrenger der Schrift
2. De onfeilbare Auteur der Schrift
3. De enige Uitlegger der Schrift

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 23-05-2021

Preek (4112s) grootte: 23,53M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 68:1
Bedezang voor de predikatie
Lezen Handelingen 2: 14-36
Psalm 65: 6 en 7
Psalm 98: 1 en 4
Psalm 86:3

Tekst:
Handelingen 2:16-21

Thema:

De tijd van Pinksterfeest
1. Een duidelijk teken van de vervulde tijd
2. Een markerend begin van de eindtijd
3. Een ruime prediking van de genadetijd

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 23-05-2021 Pinksteren

Preek (4763s) grootte: 27,25M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 118:12
Psalm  119: 7
Lezen: Handelingen 2: 1-13
Psalm 111: 2, 3 en 4
Psalm 68:9 en 17
Psalm 119: 86

 

Tekst:
Handelingen 2: 5-11

Thema:

De prediking op de Pinksterdag
1. De hoorders van die prediking
2. De brengers van die prediking
3. De inhoud van die prediking

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 16-05-2021

Preek (4118s) grootte: 23,56M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 127:2
Psalm   47:3
Lezen Spreuken 30
Psalm  105: 9 en 22
Psalm   37: 13
Gebed des Heeren vs. 5

Tekst:
HC. Zondag 50

Thema:

Geef ons heden ons dagelijks brood
1. De behoefte die uit deze bede spreekt
2. De belijdenis die uit deze bede spreekt
3. De afhankelijkheid die uit deze bede spreekt
4. Het vertrouwen dat uit deze bede spreekt

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 16-05-2021

Preek (4538s) grootte: 25,96M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  116:10
Psalm  119: 6
Lezen: Handelingen 1: 12-26
Psalm  133: 1, 2 en 3
Psalm  119:32
Psalm  135:12

 

Tekst:
Handelingen 1: 12-14

Thema:

De Weeskerk vergaderd
1. Waar zij vergaderd waren
2. Wie er vergaderd waren
3. Hoe zij vergaderd waren

Collecte(n):

/9.00 Hemelvaartsdag 13-05-2021

Preek (4284s) grootte: 24,51M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  111:2
HC. Zondag 18 en 19
12 art. 2e ber. vs. 3
Lezen: Johannes 17
Psalm   47: 1 en 3
Psalm   73: 12
Psalm 138: 3

Tekst:
Johannes 17:24

Thema:

De hemelvaart van Christus
1. Waar Hij is
2. Wat Hij wil
3. Wat Hij toont
4. Wat Hij kreeg

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 09-05-2021 Bevestiging Ambtsdragers

Preek (3051s) grootte: 17,46M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 23: 1
Psalm 22:16
Lezen Johannes 21: 15-25
Psalm   17: 3 en 4
Psalm   84: 4
Psalm   25: 2
Psalm  73: 13  

Tekst:
Johannes 21: 19c

Thema:

Volg Mij
1. Wie die opdracht geldt
2. Waarin die opdracht bestaat
3. Wat die opdracht vereist

Collecte(n):

/