Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.30 Middagdienst 10-01-2021 Doopdienst

Preek (2941s) grootte: 16,83M
meer informatie »
Liturgie:

Avondzang vs. 7
Psalm 81:12
Lukas 2: 39-52
Psalm  105:5
Psalm  134:3
Lofzang Zach.:4
Psalm   8:2

Tekst:
Lukas 2: 51-52

Thema:

Het Kind Jezus
1. Zijn nederigheid  
2. Zijn onderdanigheid
3. Zijn ontwikkeling

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 10-01-2021

Preek (4190s) grootte: 23,97M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 103:8
Psalm 119:80
Lezen: Openbaring 19: 1-10
Psalm  65:2
Psalm  45:6
Psalm  45:7

Tekst:
Openbaring 19: 9

Thema:

De bruiloft des Lams
1. De roeping van de bruid
2. De vreugde van de bruiloft
3. De liefde van de Bruidegom

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing - 06-01-2021

Preek (4548s) grootte: 26,02M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 102:1
DL 5 VdD 3 en 4

Psalm   38:6
Lezen: Klaagliederen 1
Psalm   42:2
Psalm   73:6
Psalm   69:3

Tekst:
Klaagliederen 1:1-11

Thema:

Rouwklachten over Jeruzalem
1. Een bedroefde vrouw
2. Een eenzame vrouw
3. Een opgejaagde vrouw
4. Een schuldige vrouw
5. Een beroofde vrouw

Collecte(n):

/15.30 Middagdienst 03-01-2021 Bevestiging Ambtsdragers

Preek (3077s) grootte: 17,61M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 123:1
Art. Des Geloofs 1e ber. Vs. 2
Mattheus 23: 1-12
Psalm  22:11
Psalm  89:12
Psalm 133:1
Morgenzang vs. 6

Tekst:
Mattheus 23: 8b

Thema:

In dienst van de Meester
1. Een enige Meester
2. Een onderwijzende Meester
3. Een samenbindende Meester

Collecte(n):

/9.00 Morgendienst 03-01-2021

Preek (4232s) grootte: 24,22M
meer informatie »
Liturgie:

TG vers 6
Psalm  119:79
Lezen: Titus 3
Psalm  34:6
Psalm    2:3
Psalm  27:6

Tekst:
HC. Zondag 39

Thema:

Het vijfde gebod
1. De gezagsdragers
2. De gezagsgetrouwen
3. De Gezagshebbende

Collecte(n):

/9.30 Nieuwjaarsdienst 01-01-2021

Preek (3274s) grootte: 18,73M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   89:8
Art. 13 NGB.
Psalm   38:22
Lezen: Jesaja 40: 12-31
Psalm    84:4
Psalm  103:3
Psalm  122:3

Tekst:
Jesaja 40: 29-31

Thema:

 Gods kracht
1. Door de krachtelozen gemist
2. Door de krachtigen veracht
3. Door de Krachtige vermenigvuldigd

Collecte(n):

/19.00 Oudejaarsdienst 31-12-2020

Preek (4163s) grootte: 23,82M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 102:15
Art. 37 NGB
Psalm 102:14
Lezen: Jesaja 51: 1-16
Psalm 119:45
Psalm 119:46
Psalm 103:8

Tekst:
Jesaja 51: 6

Thema:

Het voorbijgaande en het blijvende
1. De voorbijgang van de schepping
2. De vergankelijkheid van de mensen
3. De duurzaamheid van Gods genade

Collecte(n):

/9.00 Tweede Kerstdagmorgen 26-12-2020

Preek (4073s) grootte: 23,31M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   22:5
HC. Zd. 14
Psalm     2:7
Galaten 4
Psalm  139:9
Psalm    73:13
Psalm    72:9

Tekst:
Galaten 4 : 19

Thema:

De geboorte van Christus in het hart
1. De kinderkens die dat nodig hebben
2. De barensnood die dat geeft
3. De gestalte die Christus verkrijgt

Collecte(n):

/15.30 25-12-2020 Eerste Kerstdagmiddag

Preek (3898s) grootte: 22,30M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    81:11
HC. Zd. 11
Psalm  105:24
Matthéüs 2: 13-23
Psalm   80: 6
Psalm   68: 4
Psalm  68:15

Tekst:
Matthéüs 2: 13-15

Thema:

Naar en van Egypte
1. De weg van de Borg
2. De weg van de Kerk
3. De weg van de Vader

Collecte(n):

/9.00 25-12-2020 Eerste Kerstdagmorgen

Preek (4122s) grootte: 23,59M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   118:12
Geloofsbelijdenis Nicéa
Lofzang Maria vs. 3 
Lezen: Lukas 2: 1-20
Psalm 66:2
Psalm 77:8
Psalm 45:1

Tekst:
Lukas 2: 1-7

Thema:

Van Rome naar Bethlehem 
1. De keizer van Rome
2. De bruid van Christus
3. De Knecht des Vaders

Collecte(n):

/