Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Middagdienst 28-06-2020

Preek (4383s) grootte: 25,08M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    36:1
Psalm      6:2
Lezen: Mattheus 7: 15-23
Psalm      1: 1 en 3
Psalm  101: 2, 3 en 4
Psalm  145: 4

Tekst:
HC. Zondag 24

Thema:
De goede werken
1.  Ze zijn onverdienstelijk
2.  Ze worden beloond
3.  Ze zijn onmisbaar
Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 28-06-2020

Preek (4400s) grootte: 25,18M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    46:1
Psalm  119: 59

Lezen: Zefanja 3
Psalm  137: 1 en 3
Psalm    50: 2 en 3
Psalm    22:3

Tekst:
Zefanja 3 : 18

Thema:

De bedroefden om der bijeenkomst wil
1.De bijeenkomst, die zij missen
2.De Herder, Die hen verzamelt
3.Het volk, waartoe zij behoren
4.De last waarvan zij ontheven worden 

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 21-06-2020

Preek (4510s) grootte: 25,81M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  32: 1
Psalm    6: 2
Lezen: Jesaja 38: 9-22
Psalm   85: 1 en 4
Psalm   86: 3
Psalm 103: 2

Tekst:
HC. Zondag 23

Thema:

De rechtvaardigmaking
1. Door geloofsvereniging
2. In de vierschaar der consciëntie
3. Om de verdienste van Christus

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 21-06-2020

Preek (4208s) grootte: 24,08M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    68:  8
Psalm  119: 58
Lezen: Psalm 43
Psalm   43: 2, 3, 4 en 5
Psalm   27: 1 en 2
Psalm 135:12

Tekst:
Psalm 43 : 3-4

Thema:

 Een bede tot de God der verlossing
1.Om geleide door de deugden van God
2.Uit verlangen naar de gemeenschap met God
3.Tot verheuging om de eer van God

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 11 - 17-06-2020

Volledige dienst (4679s) grootte: 26,78M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   89:13
DL ¾ VdD 1-3
Psalm 115:7
Lezen: Nehemia 8: 14-19
Psalm   81: 3, 4, 12 en 15
Psalm   19: 4 en 6
Psalm 119:24

Tekst:
Nehemia 8: 14-19

Thema:

De voorschriften van het Loofhuttenfeest
1. Het vergeten van Gods voorschriften
2. Het gehoorzamen aan Gods voorschriften
3. Het vermaak in Gods voorschriften

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 14-06-2020

Preek (4796s) grootte: 27,44M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   49: 6  
Avondzang vs. 7

Lezen: 1 Korinthe 15: 12-34
Psalm  16: 5 en 6
Psalm  73: 12 en 13
Psalm  68: 2

Tekst:
HC. Zondag 22

Thema:

De weldaden na dit leven
1. De opstanding des vleses.
2. Het eeuwige leven

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 14-06-2020

Preek (4303s) grootte: 24,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    27:   3
Psalm  119: 57
Lezen: Psalm 42
Psalm   42: 1 en 3
Psalm   63: 2 en 3
Psalm   43: 5

Tekst:
Psalm 42: 2-3

Thema:

De dorst naar God
1. De liefde, die daaruit blijkt
2. Het geloof, dat daaruit spreekt
3. De hoop, die daarin doorklinkt

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 07-06-2020

Preek (4726s) grootte: 27,04M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   87: 3 en 4
Avondzang vs 7
Lezen: 1 Kor. 12: 12-31
Psalm   68: 5 en 13
Psalm 133: 1 en 3   
Psalm 103: 6

 

Tekst:
HC. Zondag 21

Thema:

De Kerk
1. Haar samenstelling
2. Haar eenheid
3. Haar begenadiging

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 07-06-2020

Preek (4610s) grootte: 26,38M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    66: 4
Psalm  119: 56
Lezen: 1 Petrus 4: 7-19
Psalm   60: 1 en 2
Psalm   73: 9 en 10
Psalm 119: 60

Tekst:
1 Petrus 4: 18

Thema:

Gods oordeel over de wereld
1. Wanneer dat oordeel komt
2. Waar dat oordeel begint
3. Waar dat oordeel eindigt

Collecte(n):

/9.00 Tweede Pinksterdag 01-06-2020

Preek (4577s) grootte: 26,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 84: 3
Geloofsbelijdenis Nicea
Psalm 87:4  
Lezen: Jesaja 32
Psalm 68: 4 en 16
Psalm 72: 3 en 11
Psalm 92: 7 en 8

Tekst:
Jesaja 32 : 15

Thema:

De Geest uit de hoogte.|
1. Waarom die Geest onmisbaar is
2. Vanwaar die Geest komt
3. Wat die Geest doet

Collecte(n):

/