Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Middagdienst 14-07-2019

Preek (4392s) grootte: 25,13M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:14
Psalm 100:2
Lezen: 1 Johannes 5:1-21
Psalm 22: 1 en 3
Psalm 73: 1 en 9
Psalm 37:12

Tekst:
DL. 5 : 6

Thema:

God laat de gelovigen niet uitvallen
1. God neemt Zijn Geest niet weg.
2. God neemt hun staat niet weg.
3. God verlaat hen niet geheel. 

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 14-07-2019

Preek (4359s) grootte: 24,94M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 103:8 (overlijden dhr. Westhuis)
Psalm 119:18
Lezen: Hooglied 2
Psalm 45: 1 en 4
Psalm 133: 2 en 3
Psalm 37:9

Tekst:
Hooglied 2:1a

Thema:

De Roos van Saron
1. Een geurige Roos
2. Een kleurige Roos
3. Een geneeskrachtige Roos
4. Een onverwelkelijke Roos

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 07-07-2019

Preek (3601s) grootte: 20,60M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:7
Psalm 121:4
Lezen: Handelingen 16: 1-15.
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 34: 6, 9 en 11
Psalm 66:8

Tekst:
Handelingen 16: 13-15

Thema:

Gods Woord in Lydia’s leven
1. Het Woord in haar woonplaats
2. Het Woord in haar hart
3. Het Woord in haar huis

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 07-07-2019

Preek (4626s) grootte: 26,47M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 103:8 (overlijden ds. Blok)
Psalm 119:17
Lezen: Psalm 32
Psalm 32: 2 en 3
Psalm 51: 6
Psalm 19:7

Tekst:
DL. 5 : 5

Thema:

De gevolgen van de zonden
1. Voor God
2. Voor de zondaar
3. Voor beiden

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Nabetrachting HA

Preek (4447s) grootte: 25,45M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 34:2
Psalm 121:4
Lezen: Handelingen 4: 13-31
Psalm 22: 13, 15 en 16
Psalm 73: 13 en 14
Psalm 25:7

Tekst:
Handelingen 4: 13

Thema:

Met Jezus geweest
1. Door wie dat werd gezien
2. Aan wie dat werd gezien
3. Waaraan dat werd gezien

Collecte(n):

/15.00 Middagdiest 16-06-2019

Preek (4658s) grootte: 26,65M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 32:4
Psalm 6:2
Lezen: 1 Korinthe 10:1-13
Psalm 147 : 3 en 6
Psalm 51: 6 en 7
Psalm 121: 4

Tekst:
DL. 5 : 4

Thema:

Ware gelovigen kunnen in de zonde vallen
1. Het gebeurt ondanks Gods bewaring
2. Het gebeurt bij veronachtzaming van het gebed
3. Het gebeurt onder Gods toelating

Collecte(n):

/Morgendienst Voorbereiding HA 16-06-2019

Preek (4508s) grootte: 25,80M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 93: 4
Psalm 119:15
Lezen: Handelingen 5: 1-16
Psalm 89 : 1 en 7
Psalm 87: 1 en 4
Psalm 139:14

Tekst:
Handelingen 5: 12-14

Thema:

Het werk van de Heilige Geest
1. Welke kenmerken dit werk heeft
2. Welk beslag dit werk legt
3. Welke kracht dit werk doet

Collecte(n):

/9.00 2e Pinksterdag 10-06-2019

Preek (4412s) grootte: 25,24M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 25:1
Geloofsbelijdenis Athanasius
12 art. 2e ber. vs. 4
Lezen: Mattheus 12: 15-32
Psalm 32: 1 en 5
Psalm 51:6
Psalm 31:19

Tekst:
Mattheus 12: 31-32

Thema:

De lastering van de Heilige Geest
1. Het karakter van deze zonde
2. De bedrijvers van deze zonde
3. De onvergefelijkheid van deze zonde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 09-06-2019

Preek (4407s) grootte: 25,22M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   25:2
12 art. 1e ber. vs. 2
Lezen: Johannes 16: 1-15
Psalm   45: 2 en 3
Gebed des Heeren 3 en 9
Psalm  119:7

Tekst:
Johannes 16: 8-11

Thema:

De overtuiging des Geestes
1. Van zonde
2. Van gerechtigheid
3. Van oordeel

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 09-06-2019

Preek (4287s) grootte: 24,53M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 118:12
Psalm 119:14
Lezen: Handelingen 2: 1-21
Psalm  133: 1, 2 en 3
Psalm  119: 3 en 86
Psalm  143:10

Tekst:
Handelingen 2: 1-4

Thema:

De komst van de Pinkstergeest
1. Zijn komst eendrachtig verwacht
2. Zijn komst waarneembaar getoond
3. Zijn komst persoonlijk ervaren

Collecte(n):

/