Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.30 Morgendienst 23-12-2018

Preek (4790s) grootte: 27,41M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:19
Psalm 119:84
Lezen: Markus 13: 21-37
Psalm 102: 4 en 6
Psalm 25: 2 en 6
Psalm 5:1 en 3

Tekst:
Markus 13: 37

Thema:

Een onvoorziene komst aangekondigd
1. Wie dit woord zegt
2. Wie dit woord geldt
3. Wat dit woord vereist

Collecte(n):

/15.0 Middagdiens 16-12-2018

Preek (4961s) grootte: 28,39M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 27:3
Lofzang Maria vs. 3
Lezen: Johannes 17
Psalm 65: 2 en 3
Psalm 25: 3 en 4
Psalm 130:4

Tekst:
DL 2 par. 8

Thema:

De zaligheid van de gelovigen
1. Door de Vader verkoren
2. Door de Zoon verlost
3. Door de Heilige Geest gereinigd

Collecte(n):

/9.30 Mogendiennst 16-12-2018

Preek (4053s) grootte: 23,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 113:4
Psalm 119:83
Lezen: Lukas 1: 26-38
Lofzang Maria 1, 2, 5 en 6
Psalm 56:5
Psalm 115:6

Tekst:
Lukas 1: 26-31

Thema:

De aankondiging aan Maria
1. Haar afkomst
2. Haar  begenadiging
3. Haar ontroering
4. Haar bevruchting

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 3 12-12-2018

Preek (5403s) grootte: 30,92M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 81:3 en 4
NGB art. 30
Psalm 116:9
Lezen: Ezra 3: 1-7
Psalm 107: 1, 2 en 4
Psalm  40: 4 en 7
Psalm 54:3

Tekst:
Ezra 3: 1-7

Thema:

Het herstel van het Brandofferaltaar
1.
De maand waarin
2.De eendracht waaronder
3.De plaats waarop
4.De aanleiding waarom
5.Het feest waarvoor
6.Het vervolg waarmee

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 09-12-2018

Preek (4765s) grootte: 27,26M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 25:6
Lofzang Maria 3
Lezen: 2 Korinthe 2
Psalm 45: 1 en 2
Psalm  96: 5, 6 en 7
Psalm 52:7

Tekst:
DL 2 par. 6 en 7

Thema:

De uitwerking van de evangelieprediking 
1. Velen gaan om eigen schuld verloren
2. Zovelen worden door genade behouden

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 09-12-2018

Preek (4389s) grootte: 25,11M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 130:3
Psalm 119:82
Lezen: Maleachi 4
Psalm 89: 9 en 15
Lofzang Zacharias 4 en 5
Psalm 103:2

Tekst:
Maleachi 4 : 2

Thema:

De belofte van de Zon der Gerechtigheid
1. Het adres daarin
2. De inhoud daarvan
3. De genezing daaruit
4. De opwas daardoor

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 02-12-2018

Preek (3327s) grootte: 19,03M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 93: 4
Lofzang Zacharias 5
Lezen: Genesis 3: 1-20
Psalm 105:5
Psalm 134: 3
Lofzang Zacharias 2 en 3
Psalm 89:8

Tekst:
Genesis 3: 15

Thema:

De geestelijke strijd
1. Van Wie die strijd uitgaat
2. Wie die strijd aangaat
3. Wie die strijd wint

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 02-12-2018

Preek (3832s) grootte: 21,93M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 49:1
Psalm 119:81
Lezen: Handelingen 17: 16-34
Psalm 81: 9, 10, 12 en 13
Psalm 2: 6 en 7
Psalm 22:14

Tekst:
DL 2:5

Thema:

De belofte van het evangelie
1.     Hoe deze belofte luidt
2.     Hoe deze belofte wordt verkondigd
3.     Hoe deze belofte wordt vervuld

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 2 29-11-2018

Preek (5099s) grootte: 29,17M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 108:1
NGB art. 29
Psalm 87: 4
Lezen: Ezra 2
Psalm 84: 1, 2 en 5
Psalm  147: 1 en 2
Psalm 79: 4 en 7

Tekst:
Ezra 2

Thema:

De getelden
1.De samenstelling van die getelden
2.De onzekerheid bij die getelden
3.Het totaal van die getelden

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 18-11-2018

Preek (4469s) grootte: 25,57M
meer informatie »
Liturgie:

Gebed des Heeren vs. 6
Psalm 72:11
Lezen: Hebreeën 10: 1-18
Psalm 40: 3 en 4
Psalm 85: 1 en 4
Psalm 32:1

Tekst:
Dl 2 par. 3 en \4

Thema:

De genoegzaamheid van Christus’ offer
1. Zijn offer was enig en volmaakt
2. Zijn offer is van grote kracht en waardigheid
3. Zijn offer stilde de toorn en de vloek van God

Collecte(n):

/