Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.30 Morgendienst 05-08-2018

Preek (4761s) grootte: 27,24M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 84:3
Psalm 119: 67
Lezen: Jeremia 14
Psalm 65: 6, 7 en 8
Psalm 99: 2 en 8
Psalm 130:3

Tekst:
Jeremia 14 : 22

Thema:

Jeremia’s gebed
1. Zijn afhankelijkheid
2. Zijn pleitgrond
3. Zijn verwachting

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 15-07-2018

Preek (4563s) grootte: 26,11M
meer informatie »
Liturgie:

Gebed des Heeren vs. 5
Psalm 81:12
Lezen: Mattheus 6: 19-34
Psalm 34: 5 en 9
Psalm 37: 13 en 20
Psalm 105:22

Tekst:
Zondag 50

Thema:

Ons dagelijks brood
1. Wat daaronder wordt verstaan
2. Van Wie dit wordt verkregen
3. Welk vertrouwen dit vereist

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 15-07-2018

Preek (4553s) grootte: 26,05M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 141: 5 en 6
Psalm 119: 66
Lezen: Handelingen 18: 18-28
Psalm 119: 7 en 50
Psalm 32: 4
Psalm 145:3

Tekst:
Handelingen 18: 24-26

Thema:

Apollos
1. De gaven, waarover hij beschikt
2. De genade, waarin hij deelt
3. De geloofsoefening, die hij mist
4. De ootmoed, die hem siert

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 08-07-2018

Preek (4608s) grootte: 26,37M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 86:6
Psalm 100:2
Lezen: Mattheus 26: 36-46
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 51:2
Gebed des Heeren vs. 4

Tekst:
Zondag 49

Thema:

Uw wil geschiedde

1. De geknechte wil van de zondaar
2. De heilige wil van God
3. De vernieuwde wil van Gods kinderen

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 08-07-2018

Preek (4426s) grootte: 25,33M
meer informatie »
Liturgie:

Morgenzang 3 en 5
Psalm 119: 65
Lezen: Handelingen 18: 1-17
Psalm 73: 3, 9 en 10
Psalm 75: 2 en 6
Psalm 32:5

Tekst:
Handelingen 18: 17

Thema:

De houding van Gallio

1. De verantwoordelijkheid, die hij droeg
2. De onverschilligheid, die hij uitsraalde
3. Het waarschuwend voorbeeld, dat hij nalaat

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 01-07-2018

Preek (3480s) grootte: 19,92M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 34:6
Psalm 100:2
Lezen: Handelingen 18: 1-17
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 101: 1, 2, 3, 4 en 8
Psalm 27:7

Tekst:
Handelingen 18:8

Thema:

Het geloof te Korinthe
1. Een gelovige vader
2. Een gelovig huis
3. Een gelovige stad

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 01-07-2018

Preek (4838s) grootte: 27,69M
meer informatie »
Liturgie:

Gebed des Heeren vs. 3 en 9
Psalm 119: 64
Lezen: Psalm 145
Psalm 145: 4 en 5
Psalm 72: 8 en 10
Psalm 103:10

Tekst:
Zondag 48

Thema:

Uw Koninkrijk kome
1. In ons hart
2. In de kerk
3. In de wereld

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Nabetrachting 17-06-2018

Preek (4193s) grootte: 23,99M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 18:1

Psalm 121:4

Numeri 23

Psalm 3 : 2 en 4

Psalm 84: 5 en 6

Psalm 4:4

Tekst:
Psalm 89 : 18-19

Thema:
Het volk, hetwelk het geklank kent.
 
1. Hun heerlijkheid
2. Hun verhoging
3. Hun schild
4. Hun Koning
 
Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 10-06-2018

Preek (3444s) grootte: 19,70M
meer informatie »
Liturgie:

Zondagmiddag:

Psalm 103 :9

Psalm 6 :2

Lezen: Psalm 89 : 20-53

Psalm 105 :5

Psalm 134 :3

Psalm 89 : 13 en 14

Psalm 111 :5

Tekst:
Psalm 89 : 31-35

Thema:

Gods verbond

1. De ontrouw van de mens

2. De trouw van de VerbondsGod

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst Voorbereiding HA 10-06-2018

Preek (4172s) grootte: 23,87M
meer informatie »
Liturgie:

Zondagmorgen:

Psalm 81:3

Psalm 119 : 62

Lezen: Psalm  89 : 1-19

Psalm 89 : 3 en 7

Psalm 25 : 2 en 7

Psalm 65 :2

Tekst:
Psalm 89 : 16a

Thema:

Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent. 

1. De instelling van dat geklank

2. Het kennen van dat geklank

3. De zaligheid in geklank

 

Collecte(n):

/