Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Middagdienst Doopdienst 05-05-2019

Preek (3179s) grootte: 18,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 72: 9 en 11
Psalm 25:2
Lezen: Psalm 145
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 145: 4 en 5
Psalm 45:8

Tekst:
Psalm 145 : 13

Thema:

De Koning der eeuwen
1. Zijn eeuwigdurend rijk
2. Zijn altoosdurende heerschappij

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 05-05-2019

Preek (4455s) grootte: 25,49M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 3:2
Psalm 119:10
Lezen: Psalm 116
Psalm 116: 1, 2,3 en 4
Psalm 72: 2 en 7
Psalm 66:4

Tekst:
Psalm 116 : 1-9

Thema:

Bevrijdingsdag voor de ziel
1. Waarvan de ziel werd bevrijd         
2. Door wie de ziel werd bevrijd        
3. Wiens ziel werd bevrijd       

Collecte(n):

/9.00 2e Paasdag Belijdenisdienst 22-04-2019

Preek (3604s) grootte: 20,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 123:1
HC Zd. 7
12 art. 2 ber. vs. 4
Lezen: Markus 9: 14-29
Psalm 27: 5 en 7
Psalm 35:1
Toezingen AZ vs. 7
Psalm 106:2

Tekst:
Markus 9: 24b

Thema:

Een schijnbaar tegenstrijdige belijdenis
1. Het geloof beleden
2. Door ongelovigheid bestreden
3. Om hulp gebeden

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Pasen 21-04-2019

Preek (4287s) grootte: 24,53M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 63: 1 en 2
12 art. 2e ber. vs. 3
Lezen: Johannes 20: 11-18
Psalm 42: 4 en 5
Psalm 30: 6 en 8
Psalm 33: 11

Tekst:
Johannes 20: 11-18

Thema:

Maria Magdalena ontmoet Jezus
1. Het geween van Maria: 11-13
2. De verschijning aan Maria: 14-16
3. Het onderwijs voor Maria: 17-18

9.30 Morgendienst Pasen 21-04-2019

Preek (4249s) grootte: 24,31M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 21: 5 en 6
Psalm 119:9
Lezen: Johannes 20: 1-10
Psalm 118: 11 en 12
Psalm 40:8
Psalm 66:8

Tekst:
Johannes 20: 1-10

Thema:

Het geopende graf
1. Tot het graf genaderd: vs. 1-4
2.  In het graf gezien: vs. 5-9
3. Van het graf gegaan: vs. 10

Collecte(n):

/19.30 Goede Vrijdag 19-04-2019

Preek (4583s) grootte: 26,22M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 38: 12 en 15
Geloofsbelijdenis Nicéa                              
12 art. 1e ber. Vs. 1
Markus 15: 22-41
Psalm 31: 4, 10, 11 en 12.
Psalm  56: 2 en 5
Psalm 25:3

Tekst:
Markus 15 : 27

Thema:

De stem van de stervende Zaligmaker
1.   Een luide stem
2.  Een uitgaande stem

3.   Een verklarende stem

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 14-04-2019

Preek (4386s) grootte: 25,10M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:19
Psalm 77:6
Lezen: Psalm 116
Psalm 51:1 en 7
Psalm 89: 8 en 13
Psalm 90:9

Tekst:
DL. 3-4 : 15

Thema:

De leer van vrije genade
1. Waarom die leer klopt
2. Welk onderscheid deze leer openbaart
3. Welke houding deze leer van ons vraagt

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 14-04-2019

Preek (4633s) grootte: 26,51M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79:4
Psalm 119:8
Lezen: Romeinen 3: 9-31
Psalm 85: 1 en 4
Psalm 103: 5 en 6
Psalm 98:1

Tekst:
Romeinen 3: 25-26

Thema:

Het bloed van Christus Jezus
1. Tot voorstelling van de verzoening
2. Tot betoning van Gods rechtvaardigheid
3. Tot rechtvaardiging van de zondaar

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 07-07-2019

Preek (3340s) grootte: 19,11M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 51:3
Psalm 116:11
Lezen: Hebreeën 12:18-28
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 22: 5, 15 en 16
Psalm 32:1

Tekst:
Hebreeën 12: 24

Thema:

Het bloed der besprenging
1. Wat dat bloed is
2. Van Wie dat bloed is
3. Wat de sprake van dat bloed is

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 07-07-2019

Preek (4372s) grootte: 25,02M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 139: 10
Psalm 119:7
Lezen: Efeze 2: 1-10
Psalm 27: 3 en 7
Psalm 68: 9 en 10
Psalm 52:7

Tekst:
DL. 3-4 : 13, 14

Thema:

Het geloof
1. Het is voor ons onbegrijpelijk
2. Het is Gods gave
3. Het wordt door God Zelf gewerk

Collecte(n):

/