Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Middagdienst Pinksteren 31-05-2020

Preek (4171s) grootte: 23,87M
meer informatie »
Liturgie:

12 art. 2e ber. vs. 4
Psalm    25:2   
Lezen: Johannes 16: 1-15
Psalm  119: 3 en 9
Psalm    51: 6
Psalm  143: 10

Tekst:
HC. Zondag 20

Thema:

Het geloof in de Heilige Geest
1. Wie Hij is
2. Waar Hij is
3. Wat Hij doet

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst Pinksteren 31-05-2020

Preek (4480s) grootte: 25,63M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm      5: 5 en 12
Psalm  119: 55
Lezen: Handelingen 2: 1-13
Psalm    96: 2, 4, 5 en 9
Psalm  133: 1 en 3
Psalm  119: 86

Tekst:
Handelingen 2: 1-3

Thema:

Het Pinkstervuur
1. De vorm van dat Pinkstervuur
2. De werking van dat Pinkstervuur
3. De verspreiding van dat Pinkstervuur

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 10 - 27-05-2020

Preek (4804s) grootte: 27,49M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 51:7
DL ¾ par. 16 en 17
Psalm 43:3
Lezen: Nehemia 8: 1-13
Psalm 119: 32 en 84
Psalm 138: 2 en 3
Psalm 56: 5

Tekst:
Nehemia 8: 1-13

Thema:

Gods Woord centraal
1. De honger daarnaar
2. De voordracht daarvan
3. De uitwerking daardoor
4. Het evenwicht daarin

Collecte(n):

/9.00 Hemelvaartsdag 21-05-2020

Preek (4293s) grootte: 24,56M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   68:9
Geloofsbelijdenis Nicea
Psalm   97:1
Lezen: Handelingen 3
Psalm   47: 1 en 3
Psalm   24: 1 en 5
Psalm  130:3

Tekst:
Handelingen 3 : 21

Thema:

De hemelvaart van Christus 

1. Waarom dat moest
2. Waartoe dat moest
3. Waarnaar dat moest

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 17-05-2020

Preek (4374s) grootte: 25,03M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  132: 12
Psalm    25:  2
Lezen: Psalm 110
Psalm   110: 1, 3, 4 en 7
12 art. 2e ber. Vs. 3
Psalm    98:  4

Tekst:
HC. Zondag 19

Thema:

Christus aan ’s Vaders rechterhand
1. Zijn verlangen daarnaar
2. Zijn nuttigheid aldaar
3. Zijn komst vandaar

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 17-05-2020

Preek (4223s) grootte: 24,17M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    68: 10
Psalm  119: 54
Lezen: Johannes 11: 38-46
Psalm    36: 2 en 3
Psalm    86: 6
Psalm  138: 3

Tekst:
Johannes 11: 38-46

Thema:

De opwekking van Lazarus
1. De strijd van Martha daarbij
2. Het bevel van Christus daarin
3. Het geloof van de omstanders daarna

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 10-05-2020

Preek (4389s) grootte: 25,11M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   21: 1 en 3
Psalm   25: 2
Lezen: Psalm 47
Psalm   47: 3 en 4
Psalm   24: 2, 4 en 5 
Psalm   68: 9

Tekst:
HC. Zondag 18

Thema:

De hemelvaart van Christus
1.      Het feit daarvan
2.      De betekenis daarvan
3.      Het nut daarvan

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 10-05-2020

Preek (4449s) grootte: 25,46M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm    73:  1
Psalm  119: 53
Lezen: Johannes 11: 1-37
Psalm    42: 2 en 7
Psalm  126: 2 en 3
Psalm    56: 4

Tekst:
Johannes 11: 28-37

Thema:

Drieërlei reactie op het sterven van Lazarus.
1. De droefheid van Maria
2. De ontroering van Jezus
3. De beoordeling van de Joden

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 9 - 06-05-2020

Preek (4761s) grootte: 27,24M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm  135: 12
DL ¾ par. 13-15
Psalm  100: 3
Lezen: Nehemia 7: 1-6 en 66-73
Psalm 121: 1 en 2
Psalm   46: 2 en 3
Psalm 128: 3

 

Tekst:
Nehemia 7

Thema:

De Heilige stad
1. De beveiliging
2. De bevolking
3. De bevoorrechten

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 03-05-2020

Preek (4179s) grootte: 23,91M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm   118: 11
Psalm   116: 11
Lezen:
Psalm  56: 5 en 6
Psalm  21: 4 en 5
Psalm  17:8

Tekst:
HC. Zondag 17

Thema:

Het nut van Christus opstanding
1.      De rechtvaardigmaking
2.      De heiligmaking
3.      De heerlijkmaking

Collecte(n):

/