Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.30 Morgendienst 07-07-2019

Preek (4372s) grootte: 25,02M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 139: 10
Psalm 119:7
Lezen: Efeze 2: 1-10
Psalm 27: 3 en 7
Psalm 68: 9 en 10
Psalm 52:7

Tekst:
DL. 3-4 : 13, 14

Thema:

Het geloof
1. Het is voor ons onbegrijpelijk
2. Het is Gods gave
3. Het wordt door God Zelf gewerk

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 24-03-2019

Preek (4595s) grootte: 26,29M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:6
Psalm 79:5
Lezen: Johannes 3: 1-21
Psalm 87: 2, 3, 4 en 5
Psalm 25: 5 en 7
Psalm 71:5

 

Tekst:
DL. 3-4 : 12

Thema:

De wedergeboorte
1.Wie de wedergeboorte werkt
2.Wat de wedergeboorte niet is
3.Wat de wedergeboorte wel is
4.Wat de wedergeboorte uitwerkt

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 24-03-2019

Preek (4690s) grootte: 26,84M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 144:2
Psalm 119:6
Lezen: Johannes 19: 1-16
Psalm 69: 3 en 4
Psalm 89: 17 en 18
Psalm 145:2

Tekst:
Johannes 19: 5

Thema:

‘Ziet de Mens’
1. Door Pilatus gesproken
2. Door God bestuurd
3. Door Christus aanvaard

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 7 21-03-2019

Preek (4849s) grootte: 27,75M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 68:14
Voorrede DL 1e deel.
Psalm 119:7
Lezen: Ezra 7
Psalm 1: 1 en 4
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 35:13

Tekst:
Ezra 7

Thema:

Ezra de Schriftgeleerde
1. Zijn godsvrucht
2. Zijn volmacht
3. Zijn danklied

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 17-03-2019

Preek (4729s) grootte: 27,06M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 104:5
Psalm 84:1
Lezen: Galaten 5
Psalm 51:5 en 6
Psalm 143: 10 en 11
Psalm 86:6

Tekst:
DL. 3-4 : 11

Thema:

De werking van Gods Geest
1. Een verlichtende werking.
2. Een doordringende werking
3. Een vernieuwende werking

  

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 17-03-2019

Preek (4594s) grootte: 26,29M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 116:1
Psalm 119:5
Lezen: Mattheus 26: 31-46
Psalm 133: 1, 2 en 3
Psalm 41: 4 en 5
Psalm 69:3

 

Tekst:
Mattheus 26:46

Thema:

Onderscheiden liefde 
1. Borgtochtelijke liefde
2. Volgzame liefde
3. Geveinsde liefde

Collecte(n):

/19.30 Biddagavond 13-03-2019

Preek (4497s) grootte: 25,73M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 63: 2 en 3
Gebed des Heeren 6
Lezen: Mattheus 16: 1-12
Psalm 103: 1 en 4 
Psalm 25: 4 en 5
Psalm 16:4

Tekst:
Mattheus 16: 5-12

Thema:

De repetitie na de wonderbare spijzigingen
1.vergeetachtigheid van de discipelen
2.geduld van de Meester
3.bereiken van het lesdoel

Collecte(n):

/14.30 Biddagmiddag 13-03-2019

Preek (4316s) grootte: 24,70M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 104:8
Gebed des Heeren 5
Lezen: Marcus 8: 1-9
Psalm  146: 4, 5 en 6
Psalm 78: 9 en 10
Psalm 23:3

Tekst:
Marcus 8: 1-9

Thema:

De tweede wonderbare spijziging
1. bewogenheid van Jezus
2. vertwijfeling van de discipelen
3.
verzadiging van de schare

Collecte(n):

/9.30 Biddagmorgen 13-03-2019

Preek (4490s) grootte: 25,69M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 123:1
Gebed des Heeren 4
Lezen: Johannes 6: 1-14
Psalm 145: 3 en 5
Psalm 111: 3 en 4
Lofzang Maria vs. 6

Tekst:
Johannes 6: 1-14

Thema:

De eerste wonderbare spijziging
1. De gelegenheid waarbij dit geschiedde
2. De beproeving waarna dit geschiedde
3. De zorg waarmee dit geschiedde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 10-03-2019

Preek (4402s) grootte: 25,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 49:1
Psalm 84:1
Lezen: Mattheus 13:1-9 en 18-23
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 95: 5 en 6
Psalm 22:16

Tekst:
DL. 3/4 9 en 10

Thema:

Tweerlei uitwerking van de Evangeliebediening
1.Verharding door eigen schuld
2.Bekering door Gods genade

Collecte(n):

/