Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

19.30 Goede Vrijdag 19-04-2019

Preek (4583s) grootte: 26,22M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 38: 12 en 15
Geloofsbelijdenis Nicéa                              
12 art. 1e ber. Vs. 1
Markus 15: 22-41
Psalm 31: 4, 10, 11 en 12.
Psalm  56: 2 en 5
Psalm 25:3

Tekst:
Markus 15 : 27

Thema:

De stem van de stervende Zaligmaker
1.   Een luide stem
2.  Een uitgaande stem

3.   Een verklarende stem

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 14-04-2019

Preek (4386s) grootte: 25,10M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:19
Psalm 77:6
Lezen: Psalm 116
Psalm 51:1 en 7
Psalm 89: 8 en 13
Psalm 90:9

Tekst:
DL. 3-4 : 15

Thema:

De leer van vrije genade
1. Waarom die leer klopt
2. Welk onderscheid deze leer openbaart
3. Welke houding deze leer van ons vraagt

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 14-04-2019

Preek (4633s) grootte: 26,51M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79:4
Psalm 119:8
Lezen: Romeinen 3: 9-31
Psalm 85: 1 en 4
Psalm 103: 5 en 6
Psalm 98:1

Tekst:
Romeinen 3: 25-26

Thema:

Het bloed van Christus Jezus
1. Tot voorstelling van de verzoening
2. Tot betoning van Gods rechtvaardigheid
3. Tot rechtvaardiging van de zondaar

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 07-07-2019

Preek (3340s) grootte: 19,11M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 51:3
Psalm 116:11
Lezen: Hebreeën 12:18-28
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 22: 5, 15 en 16
Psalm 32:1

Tekst:
Hebreeën 12: 24

Thema:

Het bloed der besprenging
1. Wat dat bloed is
2. Van Wie dat bloed is
3. Wat de sprake van dat bloed is

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 07-07-2019

Preek (4372s) grootte: 25,02M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 139: 10
Psalm 119:7
Lezen: Efeze 2: 1-10
Psalm 27: 3 en 7
Psalm 68: 9 en 10
Psalm 52:7

Tekst:
DL. 3-4 : 13, 14

Thema:

Het geloof
1. Het is voor ons onbegrijpelijk
2. Het is Gods gave
3. Het wordt door God Zelf gewerk

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 24-03-2019

Preek (4595s) grootte: 26,29M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:6
Psalm 79:5
Lezen: Johannes 3: 1-21
Psalm 87: 2, 3, 4 en 5
Psalm 25: 5 en 7
Psalm 71:5

 

Tekst:
DL. 3-4 : 12

Thema:

De wedergeboorte
1.Wie de wedergeboorte werkt
2.Wat de wedergeboorte niet is
3.Wat de wedergeboorte wel is
4.Wat de wedergeboorte uitwerkt

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 24-03-2019

Preek (4690s) grootte: 26,84M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 144:2
Psalm 119:6
Lezen: Johannes 19: 1-16
Psalm 69: 3 en 4
Psalm 89: 17 en 18
Psalm 145:2

Tekst:
Johannes 19: 5

Thema:

‘Ziet de Mens’
1. Door Pilatus gesproken
2. Door God bestuurd
3. Door Christus aanvaard

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 7 21-03-2019

Preek (4849s) grootte: 27,75M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 68:14
Voorrede DL 1e deel.
Psalm 119:7
Lezen: Ezra 7
Psalm 1: 1 en 4
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 35:13

Tekst:
Ezra 7

Thema:

Ezra de Schriftgeleerde
1. Zijn godsvrucht
2. Zijn volmacht
3. Zijn danklied

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 17-03-2019

Preek (4729s) grootte: 27,06M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 104:5
Psalm 84:1
Lezen: Galaten 5
Psalm 51:5 en 6
Psalm 143: 10 en 11
Psalm 86:6

Tekst:
DL. 3-4 : 11

Thema:

De werking van Gods Geest
1. Een verlichtende werking.
2. Een doordringende werking
3. Een vernieuwende werking

  

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 17-03-2019

Preek (4594s) grootte: 26,29M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 116:1
Psalm 119:5
Lezen: Mattheus 26: 31-46
Psalm 133: 1, 2 en 3
Psalm 41: 4 en 5
Psalm 69:3

 

Tekst:
Mattheus 26:46

Thema:

Onderscheiden liefde 
1. Borgtochtelijke liefde
2. Volgzame liefde
3. Geveinsde liefde

Collecte(n):

/