Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Middagdienst 20-01-2019

Preek (4901s) grootte: 28,04M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 139: 14
Psalm 48:6
Lezen: Johannes 3:1-21
Psalm 38: 4, 6, 17, 18 en 22
Psalm 88: 7 en 8
Psalm 87: 3 en 4

Tekst:
DL. 3-4 : 3

Thema:

De doodstaat van de mens
1.Deze doodstaat geldt alle mensen
2.Deze doodstaat is actief
3.De doodstaat maakt onmachtig

 

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 20-01-2019

Preek (4415s) grootte: 25,26M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79:1 en 2
Psalm 119:87
Lezen: Mattheüs 24:36-51
Psalm 79: 3 en 5
Psalm 138:4
Psalm 103:3

Tekst:
Lukas 17 : 37

Thema:

Het lichaam, de arenden en de discipelen
1. Het ontbindende lichaam
2. De gulzige arenden
3. De vragende discipelen

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 13-01-2019

Preek (4850s) grootte: 27,75M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 106: 4
Psalm 93:4
Lezen: Romeinen 5:12-21
Psalm 53: 1, 2, 3, 4, 6
Psalm 144: 2 en 7
Psalm 146:3

Tekst:
DL. 3/4 : 1-2

Thema:

De verdorvenheid van de mens
1.De gelukzalige schepping
2.De rampzalige val
3.De onzalige doorwerking

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 13-01-2019

Preek (4670s) grootte: 26,72M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79: 4 en 7
Psalm 119:86
Lezen: Lukas 17:20-37
Psalm 51: 2 en 3
Psalm 90: 8 en 9
Psalm 98:4

Tekst:
Lukas 17:26-30

Thema:

De geschiedenis herhaalt zich
1. De dagen van Noach
2. De dagen van Lot
3. De dagen van de Zoon des mensen

 

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 4 09-01-2019

Preek (4669s) grootte: 26,71M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 73:1
NGB art. 31 en 32
Psalm 87:1
Lezen: Ezra 3
Psalm 136: 1, 21, 22, 23 en 24
Psalm 143: 5 en 11
Psalm 89:1  

Tekst:
Ezra 3 : 8-13

Thema:

De grondlegging van des HEEREN huis
1.Het ambtelijk opzicht waaronder dat gebeurde
2.De Schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde
3.De onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 0601-2019 Doopdienst

Preek (2972s) grootte: 17,01M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 8: 1 en 2
Psalm 72:11
Lezen: Mattheus 1:18-25
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Lofzang Maria 1, 3, 5 en 7
Psalm 150:1

Tekst:
Mattheus 1: 25b

Thema:

En heette Zijn Naam Jezus
1.Waarom zij dat deden
2.Wanneer zij dat deden
3.Hoe zij dat deden

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 06-01-2019 Bevestiging Ambtsdragers

Preek (3272s) grootte: 18,72M
meer informatie »
Liturgie:

Lofzang Zacharias 3
Psalm 119:85
Lezen: Markus 1: 1-11
Psalm 89: 8 en 10
Psalm 62: 5 en 8
Toezingen: GdH vs. 9
Psalm 118:8

Tekst:
Markus 1:7

Thema:

De heraut van Koning Jezus
1. Zijn taak
2. Zijn boodschap
3. Zijn ootmoed

Collecte(n):

/9.30 Nieuwjaarsdienst 01-01-2019

Preek (3254s) grootte: 18,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 121: 1 en 4
HC zd 10
Psalm 48:6
Lezen Psalm 124
Psalm 124: 1, 2, 3 en 4
Psalm 66: 5 en 10 
Psalm 122:3

Tekst:
Psalm 124: 1-8

Thema:

Tenware den HEERE …
1.Tenware den HEERE niet bij ons geweest was …
2.Tenware den HEERE niet bij ons zou zijn …

Collecte(n):

/19.00 Oudejaarsdienst 31-12-2018

Preek (4652s) grootte: 26,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 115: 7 en 9
HC zd. 19
Twaalf art. 2e ber. 3
Lezen Psalm 94
Psalm 94: 8, 9, 10 en 12
Psalm 27:7
Psalm 103:8

Tekst:
Psalm 94:17-19

Thema:

Tenware den HEERE …

1.Tenware Zijn hulp er niet geweest was...
2.Tenware Zijn goedertierenheid niet ondersteunde …
3.Tenware Zijn vertroostingen niet verkwikt hadden …

 

Collecte(n):

/9.00 Tweede Kerstdagmorgen 26-12-2018

Preek (4598s) grootte: 26,31M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 145: 4
Geloofsbelijdenis van Athanasius
12 art. 2e ber. vs. 2
Lezen:
Johannes 1: 1-18
Psalm 111: 2, 3, 4 en 5
Psalm 138:3
Psalm 85:4

Tekst:
Johannes 1: 14

Thema:

Het vleesgeworden Woord
1.De woonplaats daarvan
2.De heerlijkheid daarvan
3.De volheid daarvan

Collecte(n):

/