Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

19.30 Biddagavond 13-03-2019

Preek (4497s) grootte: 25,73M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 63: 2 en 3
Gebed des Heeren 6
Lezen: Mattheus 16: 1-12
Psalm 103: 1 en 4 
Psalm 25: 4 en 5
Psalm 16:4

Tekst:
Mattheus 16: 5-12

Thema:

De repetitie na de wonderbare spijzigingen
1.vergeetachtigheid van de discipelen
2.geduld van de Meester
3.bereiken van het lesdoel

Collecte(n):

/14.30 Biddagmiddag 13-03-2019

Preek (4316s) grootte: 24,70M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 104:8
Gebed des Heeren 5
Lezen: Marcus 8: 1-9
Psalm  146: 4, 5 en 6
Psalm 78: 9 en 10
Psalm 23:3

Tekst:
Marcus 8: 1-9

Thema:

De tweede wonderbare spijziging
1. bewogenheid van Jezus
2. vertwijfeling van de discipelen
3.
verzadiging van de schare

Collecte(n):

/9.30 Biddagmorgen 13-03-2019

Preek (4490s) grootte: 25,69M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 123:1
Gebed des Heeren 4
Lezen: Johannes 6: 1-14
Psalm 145: 3 en 5
Psalm 111: 3 en 4
Lofzang Maria vs. 6

Tekst:
Johannes 6: 1-14

Thema:

De eerste wonderbare spijziging
1. De gelegenheid waarbij dit geschiedde
2. De beproeving waarna dit geschiedde
3. De zorg waarmee dit geschiedde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 10-03-2019

Preek (4402s) grootte: 25,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 49:1
Psalm 84:1
Lezen: Mattheus 13:1-9 en 18-23
Psalm 19: 4 en 6
Psalm 95: 5 en 6
Psalm 22:16

Tekst:
DL. 3/4 9 en 10

Thema:

Tweerlei uitwerking van de Evangeliebediening
1.Verharding door eigen schuld
2.Bekering door Gods genade

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 10-03-20109

Preek (4881s) grootte: 27,93M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 103:8
Psalm 119:4
Lezen: Johannes 14: 15-31
Psalm 68: 10 en 12
Psalm 2: 4 en 7
Psalm 138:2

Tekst:
Johannes 14: 31

Thema:

De hartelijke gewilligheid van Jezus
1. Zodat de wereld het wete
2. Omdat Hij de Vader liefheeft
3. Opdat de Zijnen Hem volgen

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst

Preek (3691s) grootte: 21,12M
meer informatie »

9.30 Morgendienst 03-03-2019

Preek (4676s) grootte: 26,76M
meer informatie »

15.00 Middagdienst 17-02-2019 Nabetrachting

Preek (4639s) grootte: 26,54M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 33:7
Psalm 42:1
Lezen: Openbaring 19: 1-10
Psalm  2: 3 en 4
Psalm 12: 3 en 6
Psalm 73:14

Tekst:
Mattheus 22 : 11-14

Thema:

De koning in de bruiloftszaal
1.De gast, die hij opmerkt
2.De vraag, die hij stelt
3.Het vonnis dat hij velt

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 10-02-2019

Preek (4437s) grootte: 25,39M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 147:10
Psalm 100:1
Lezen: Ezechiël 33: 1-19
Psalm 40: 5 en 8
Psalm 103: 4 en 9
Psalm 32:5

Tekst:
DL hfd. ¾ par. 7 en 8

Thema:

De roeping
1.Wie er wordt geroepen
2.Waarom er wordt geroepen
3.Hoe er wordt geroepen

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst Voorbereidingsdienst 10-02-2019

Preek (4284s) grootte: 24,51M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 122:1
Psalm 119:1
Lezen: Mattheus 22: 1-14
Psalm 81: 9, 13, 14 en 15
Psalm 95: 5 en 6
Psalm 72: 7

Tekst:
Mattheus 22: 1-9

Thema:

De genodigden tot de bruiloft
1.Hun onwil
2.Hun onwaardigheid
3.Hun onderscheidenheid

Collecte(n):

/