Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

15.00 Eerste Kerstdagmiddag 25-12-2018

Preek (4606s) grootte: 26,36M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 119:1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lofzang van Simeon vs. 2
Lezen: Lukas 2: 22-40
Psalm 68: 3 en 10
Psalm 84: 1 en 4
Psalm 66:8

Tekst:
Lukas 2: 36-38

Thema:

Het leven van Anna
1. Wat het leven aan Anna bracht
2. Waar het leven van Anna lag
3.  Wie het leven aan Anna gaf

Collecte(n):

/9.30 Eerste kerstdagmorgen 25-12-2018

Preek (4495s) grootte: 25,72M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 118:12
Zd. 14 HC.
12 art. 1e ber. vs. 1
Lezen: Lukas 2: 1-21
Psalm 98: 1 en 2
Psalm 32:4
Psalm 73:13

Tekst:
Lukas 2: 1-7

Thema:

De vervulling van Gods raad
1. Brengt de wereld in beroering
2. Brengt Gods volk in beweging
3. Brengt Jezus ter bemiddeling

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 23-12-2018

Preek (4514s) grootte: 25,83M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 93: 1 en 4
Lofzang Maria vs. 3
Lezen: Mattheus 16: 1-20
Psalm 33: 5 en 6
Psalm 77: 7 en 8
Psalm 73:12

Tekst:
DL 2 par. 9

Thema:

De volvoering van Gods raad
1. Gods raad vervuld is in het verleden
2. Gods raad zal vervuld worden in de toekomst
3. Gods raad ligt vast in de Gekruisigde

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 23-12-2018

Preek (4790s) grootte: 27,41M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 89:19
Psalm 119:84
Lezen: Markus 13: 21-37
Psalm 102: 4 en 6
Psalm 25: 2 en 6
Psalm 5:1 en 3

Tekst:
Markus 13: 37

Thema:

Een onvoorziene komst aangekondigd
1. Wie dit woord zegt
2. Wie dit woord geldt
3. Wat dit woord vereist

Collecte(n):

/15.0 Middagdiens 16-12-2018

Preek (4961s) grootte: 28,39M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 27:3
Lofzang Maria vs. 3
Lezen: Johannes 17
Psalm 65: 2 en 3
Psalm 25: 3 en 4
Psalm 130:4

Tekst:
DL 2 par. 8

Thema:

De zaligheid van de gelovigen
1. Door de Vader verkoren
2. Door de Zoon verlost
3. Door de Heilige Geest gereinigd

Collecte(n):

/9.30 Mogendiennst 16-12-2018

Preek (4053s) grootte: 23,19M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 113:4
Psalm 119:83
Lezen: Lukas 1: 26-38
Lofzang Maria 1, 2, 5 en 6
Psalm 56:5
Psalm 115:6

Tekst:
Lukas 1: 26-31

Thema:

De aankondiging aan Maria
1. Haar afkomst
2. Haar  begenadiging
3. Haar ontroering
4. Haar bevruchting

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 3 12-12-2018

Preek (5403s) grootte: 30,92M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 81:3 en 4
NGB art. 30
Psalm 116:9
Lezen: Ezra 3: 1-7
Psalm 107: 1, 2 en 4
Psalm  40: 4 en 7
Psalm 54:3

Tekst:
Ezra 3: 1-7

Thema:

Het herstel van het Brandofferaltaar
1.
De maand waarin
2.De eendracht waaronder
3.De plaats waarop
4.De aanleiding waarom
5.Het feest waarvoor
6.Het vervolg waarmee

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 09-12-2018

Preek (4765s) grootte: 27,26M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 25:6
Lofzang Maria 3
Lezen: 2 Korinthe 2
Psalm 45: 1 en 2
Psalm  96: 5, 6 en 7
Psalm 52:7

Tekst:
DL 2 par. 6 en 7

Thema:

De uitwerking van de evangelieprediking 
1. Velen gaan om eigen schuld verloren
2. Zovelen worden door genade behouden

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 09-12-2018

Preek (4389s) grootte: 25,11M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 130:3
Psalm 119:82
Lezen: Maleachi 4
Psalm 89: 9 en 15
Lofzang Zacharias 4 en 5
Psalm 103:2

Tekst:
Maleachi 4 : 2

Thema:

De belofte van de Zon der Gerechtigheid
1. Het adres daarin
2. De inhoud daarvan
3. De genezing daaruit
4. De opwas daardoor

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 02-12-2018

Preek (3327s) grootte: 19,03M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 93: 4
Lofzang Zacharias 5
Lezen: Genesis 3: 1-20
Psalm 105:5
Psalm 134: 3
Lofzang Zacharias 2 en 3
Psalm 89:8

Tekst:
Genesis 3: 15

Thema:

De geestelijke strijd
1. Van Wie die strijd uitgaat
2. Wie die strijd aangaat
3. Wie die strijd wint

Collecte(n):

/