Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

19.30 Bijbellezing 5 06-02-2019

Preek (4869s) grootte: 27,86M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 108: 1 en 7
NGB art. 34
Psalm 69:14
Lezen: Ezra 5
Psalm 7: 1, 5 en 8
Psalm 101: 6 en 7
Psalm 32:4

Tekst:
Ezra 5

Thema:

De tempelbouw hervat
1.De bouwers opgewekt
2.De bouwers ter verantwoording geroepen
3.De bouwers aangeklaagd

 

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst Doopdienst 03-02-2019

Preek (3062s) grootte: 17,52M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 47:4
Psalm 100:1
Lezen: Mattheüs 3: 1-12
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Psalm 78: 3 en 4
Psalm 107:22

Tekst:
Mattheüs 3: 9

Thema:

Abrahams kinderen
1. Door Johannes ontdekt
2. Door God verwekt

 

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 03-02-2019

Preek (4450s) grootte: 25,47M
meer informatie »
Liturgie:

Bedezang vd predikatie
Psalm 119:88
Lezen: 2 Kor. 5: 11-21
Psalm 45:1 en 2
Psalm 51:9
Psalm 65:2

Tekst:
DL ¾ par.4-6

Thema:

De wijze van zalig worden
1.  Het licht der natuur wordt verdoofd
2.  De weg der werken loopt dood
3.  De bediening der verzoening voldoet

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 5 23-01-2019

Preek (4708s) grootte: 26,94M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 35:1
NGB art. 33
Psalm 86:9
Lezen: Ezra 4
Psalm 46: 1, 3 en 6
Psalm 143: 10, 11 en 12
Psalm 118:3

Tekst:
Ezra 4

Thema:

Tegenslagen bij de herbouw
1.Een ongewenste samenwerking
2.Een hardnekkige tegenstand
3.Een jarenlange onderbreking

 

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 20-01-2019

Preek (4901s) grootte: 28,04M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 139: 14
Psalm 48:6
Lezen: Johannes 3:1-21
Psalm 38: 4, 6, 17, 18 en 22
Psalm 88: 7 en 8
Psalm 87: 3 en 4

Tekst:
DL. 3-4 : 3

Thema:

De doodstaat van de mens
1.Deze doodstaat geldt alle mensen
2.Deze doodstaat is actief
3.De doodstaat maakt onmachtig

 

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 20-01-2019

Preek (4415s) grootte: 25,26M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79:1 en 2
Psalm 119:87
Lezen: Mattheüs 24:36-51
Psalm 79: 3 en 5
Psalm 138:4
Psalm 103:3

Tekst:
Lukas 17 : 37

Thema:

Het lichaam, de arenden en de discipelen
1. Het ontbindende lichaam
2. De gulzige arenden
3. De vragende discipelen

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 13-01-2019

Preek (4850s) grootte: 27,75M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 106: 4
Psalm 93:4
Lezen: Romeinen 5:12-21
Psalm 53: 1, 2, 3, 4, 6
Psalm 144: 2 en 7
Psalm 146:3

Tekst:
DL. 3/4 : 1-2

Thema:

De verdorvenheid van de mens
1.De gelukzalige schepping
2.De rampzalige val
3.De onzalige doorwerking

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 13-01-2019

Preek (4670s) grootte: 26,72M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79: 4 en 7
Psalm 119:86
Lezen: Lukas 17:20-37
Psalm 51: 2 en 3
Psalm 90: 8 en 9
Psalm 98:4

Tekst:
Lukas 17:26-30

Thema:

De geschiedenis herhaalt zich
1. De dagen van Noach
2. De dagen van Lot
3. De dagen van de Zoon des mensen

 

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 4 09-01-2019

Preek (4669s) grootte: 26,71M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 73:1
NGB art. 31 en 32
Psalm 87:1
Lezen: Ezra 3
Psalm 136: 1, 21, 22, 23 en 24
Psalm 143: 5 en 11
Psalm 89:1  

Tekst:
Ezra 3 : 8-13

Thema:

De grondlegging van des HEEREN huis
1.Het ambtelijk opzicht waaronder dat gebeurde
2.De Schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde
3.De onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 0601-2019 Doopdienst

Preek (2972s) grootte: 17,01M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 8: 1 en 2
Psalm 72:11
Lezen: Mattheus 1:18-25
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Lofzang Maria 1, 3, 5 en 7
Psalm 150:1

Tekst:
Mattheus 1: 25b

Thema:

En heette Zijn Naam Jezus
1.Waarom zij dat deden
2.Wanneer zij dat deden
3.Hoe zij dat deden

Collecte(n):

/