Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.
Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.
Steeds van harte welkom.
Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet.
Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

9.30 Morgendienst 13-01-2019

Preek (4670s) grootte: 26,72M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 79: 4 en 7
Psalm 119:86
Lezen: Lukas 17:20-37
Psalm 51: 2 en 3
Psalm 90: 8 en 9
Psalm 98:4

Tekst:
Lukas 17:26-30

Thema:

De geschiedenis herhaalt zich
1. De dagen van Noach
2. De dagen van Lot
3. De dagen van de Zoon des mensen

 

Collecte(n):

/19.30 Bijbellezing 4 09-01-2019

Preek (4669s) grootte: 26,71M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 73:1
NGB art. 31 en 32
Psalm 87:1
Lezen: Ezra 3
Psalm 136: 1, 21, 22, 23 en 24
Psalm 143: 5 en 11
Psalm 89:1  

Tekst:
Ezra 3 : 8-13

Thema:

De grondlegging van des HEEREN huis
1.Het ambtelijk opzicht waaronder dat gebeurde
2.De Schriftuurlijke wijze waarop dat gebeurde
3.De onderscheiden gevoelens waarmee dat gebeurde

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 0601-2019 Doopdienst

Preek (2972s) grootte: 17,01M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 8: 1 en 2
Psalm 72:11
Lezen: Mattheus 1:18-25
Psalm 105:5
Psalm 134:3
Lofzang Maria 1, 3, 5 en 7
Psalm 150:1

Tekst:
Mattheus 1: 25b

Thema:

En heette Zijn Naam Jezus
1.Waarom zij dat deden
2.Wanneer zij dat deden
3.Hoe zij dat deden

Collecte(n):

/9.30 Morgendienst 06-01-2019 Bevestiging Ambtsdragers

Preek (3272s) grootte: 18,72M
meer informatie »
Liturgie:

Lofzang Zacharias 3
Psalm 119:85
Lezen: Markus 1: 1-11
Psalm 89: 8 en 10
Psalm 62: 5 en 8
Toezingen: GdH vs. 9
Psalm 118:8

Tekst:
Markus 1:7

Thema:

De heraut van Koning Jezus
1. Zijn taak
2. Zijn boodschap
3. Zijn ootmoed

Collecte(n):

/9.30 Nieuwjaarsdienst 01-01-2019

Preek (3254s) grootte: 18,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 121: 1 en 4
HC zd 10
Psalm 48:6
Lezen Psalm 124
Psalm 124: 1, 2, 3 en 4
Psalm 66: 5 en 10 
Psalm 122:3

Tekst:
Psalm 124: 1-8

Thema:

Tenware den HEERE …
1.Tenware den HEERE niet bij ons geweest was …
2.Tenware den HEERE niet bij ons zou zijn …

Collecte(n):

/19.00 Oudejaarsdienst 31-12-2018

Preek (4652s) grootte: 26,62M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 115: 7 en 9
HC zd. 19
Twaalf art. 2e ber. 3
Lezen Psalm 94
Psalm 94: 8, 9, 10 en 12
Psalm 27:7
Psalm 103:8

Tekst:
Psalm 94:17-19

Thema:

Tenware den HEERE …

1.Tenware Zijn hulp er niet geweest was...
2.Tenware Zijn goedertierenheid niet ondersteunde …
3.Tenware Zijn vertroostingen niet verkwikt hadden …

 

Collecte(n):

/9.00 Tweede Kerstdagmorgen 26-12-2018

Preek (4598s) grootte: 26,31M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 145: 4
Geloofsbelijdenis van Athanasius
12 art. 2e ber. vs. 2
Lezen:
Johannes 1: 1-18
Psalm 111: 2, 3, 4 en 5
Psalm 138:3
Psalm 85:4

Tekst:
Johannes 1: 14

Thema:

Het vleesgeworden Woord
1.De woonplaats daarvan
2.De heerlijkheid daarvan
3.De volheid daarvan

Collecte(n):

/15.00 Eerste Kerstdagmiddag 25-12-2018

Preek (4606s) grootte: 26,36M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 119:1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lofzang van Simeon vs. 2
Lezen: Lukas 2: 22-40
Psalm 68: 3 en 10
Psalm 84: 1 en 4
Psalm 66:8

Tekst:
Lukas 2: 36-38

Thema:

Het leven van Anna
1. Wat het leven aan Anna bracht
2. Waar het leven van Anna lag
3.  Wie het leven aan Anna gaf

Collecte(n):

/9.30 Eerste kerstdagmorgen 25-12-2018

Preek (4495s) grootte: 25,72M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 118:12
Zd. 14 HC.
12 art. 1e ber. vs. 1
Lezen: Lukas 2: 1-21
Psalm 98: 1 en 2
Psalm 32:4
Psalm 73:13

Tekst:
Lukas 2: 1-7

Thema:

De vervulling van Gods raad
1. Brengt de wereld in beroering
2. Brengt Gods volk in beweging
3. Brengt Jezus ter bemiddeling

Collecte(n):

/15.00 Middagdienst 23-12-2018

Preek (4514s) grootte: 25,83M
meer informatie »
Liturgie:

Psalm 93: 1 en 4
Lofzang Maria vs. 3
Lezen: Mattheus 16: 1-20
Psalm 33: 5 en 6
Psalm 77: 7 en 8
Psalm 73:12

Tekst:
DL 2 par. 9

Thema:

De volvoering van Gods raad
1. Gods raad vervuld is in het verleden
2. Gods raad zal vervuld worden in de toekomst
3. Gods raad ligt vast in de Gekruisigde

Collecte(n):

/