Glas-in-lood ramen kerkzaal

Rechts naast de kansel, vanuit het liturgisch centrum gezien, is een drietal glas-in-lood ramen geplaatst. Deze ramen zijn in 1978 geschonken door de architect en de aannemer bij de op­levering van het kerkgebouw. De ontwerper van de 'glazen', de heer H. Schilling uit Molheim (Duitsland), heeft een beschrijving gegeven van zijn kunstwerk:

1e raam: de haan, de Petrushaan. Jezus zei tot Petrus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze zelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen" (Matth. 26:34; Mark. 14:30 e.a.). Dit venster is het tegenovergestelde van raam 1. De haan heeft een bijzondere rol: hij is werktuig van God. Hij kondigt door kraaien het verraad aan. Daarom is de haan in tweeën gedeeld: de kop en de hals (het werktuig) is gekleurd, terwijl de rest het ornament van de duif heeft. Om de haan zijn vuurvlammen. Petrus warmt zich bij het vuur. Vuur heeft een vernietigende maar ook een heilzame kracht. De haan zit op een doornenstok.

2e raam: hierin zijn de letters A en W gevormd. Zie Openb. 1:8 en 22:13: "Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste". Het tijdsbegrip is ook tot uiting gebracht door deze letters te omringen door vier gedeelten, voorstellende de vier jaargetijden: het symbool van de cyclus van leven en sterven – begin en einde.

3e raam: de duif is het symbool van de vrede (Vgl. Gen. 8, Matth. 3). De vis is het oudste teken der christenen. De Griekse naam luidt ICHTHVS. De letters van dit woord vormen de eerste letters van de woorden: Jezus Christus, Zone Gods en Heiland.

_MG_3790