Voor de Gereformeerde Gemeenten Nunspeet is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

Er is een privacyverklaring opgemaakt die bedoeld is om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Via deze link vind u het opgestelde document.