Mattanja (voor mensen met een beperking)

Onze vereniging Mattanja is ontstaan omdat er vanuit de gemeente behoefte en er vraag naar was of er voor onze mensen met een beperking ook een vereniging zou kunnen komen.

We komen 1x per maand op donderdagavond bij elkaar van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor de pauze lezen we altijd voor uit een boek met heel mooie eenvoudige verhalen (vaak waargebeurd) die een Bijbelse strekking hebben met een boodschap (Wat bij ons ook centraal staat). Na de pauze doen we verschillende dingen zoals creatief bezig zijn, een spel, samen zingen of we gaan er samen op uit.

We zijn met 6 leidinggevende die deze vereniging een warm hart toedragen en waarin we proberen om ook veel tijd voor ontmoeting en aandacht voor elkaar te hebben. 

Van harte welkom op onze verenging en voel je hopelijk snel thuis.

Hartelijke groeten van alle leidinggevenden