Parkeren

Op de volgende locaties kan er worden geparkeerd:

  • Parkeerterrein bij Albert Heijn, tussen de Aarweg en de Harderwijkerweg
  • Parkeerterrein van de firma Verdouw aan de Brinkersweg, uitsluitend voor hen die hiervoor een kaart hebben. Op bid- en dankdagen en op koopavonden mag hier niet worden geparkeerd
  • Parkeerterrein bij Lidl aan de Haverkamp
  • Parkeerterrein van kantoor Van den Berg aan de Brinkers­weg 22. Op bid- en dankdagen mag hier niet worden geparkeerd. N.B. (Op dit terrein geldt éénrichtingsverkeer!)

De eerste twee mogelijkheden en het parkeerterrein bij Lidl liggen in de ‘blauwe zone’, hetgeen wil zeggen dat een parkeerschijf verplicht is op de ter plaatse aangegeven tijden. Tijdens weekdiensten hierop letten. Tijdens de morgen- en middagdiensten op bid- en dank­dagen en op koop­avonden kan niet geparkeerd worden op de terreinen die in de blauwe zone liggen omdat de maximale parkeertijd hier twee uur is.

Een juist parkeergedrag van de gemeenteleden voorkomt verstoring van de zondagsrust. De politie zal bij fout parkeren boetes uitschrijven!

Diegenen die met de fiets naar de kerk komen wordt dringend verzocht om van de geboden fietsenstallingen gebruik te maken. Deze bevinden zich aan de voor­kant, aan de zijkant, aan de achterkant (ingang via firma Verdouw) van het kerkgebouw en op de parkeerplaats van Albert Heijn. Fietsen stallen bij het appartementencomplex 'De Korenburgh' aan de Aarweg tegen­over de kerk is niet toegestaan.