Paradijsbloem


Verkering? Trouwplannen? Speciaal voor jullie organiseren we aantal avonden om na te denken over onderwerpen die belangrijk zijn om over te spreken in je verkeringstijd!

Voor wie?

Heb je al een tijd verkering en denk je serieus na over een toekomst samen?
Dan is deze toerusting van Paradijsbloem juist voor jullie om te investeren in je relatie en je op die toekomst voor te bereiden.

Hoe en wat?

Verkeringstijd is net als het bouwen van een huis. Een stevig huwelijkshuis wordt gebouwd op vier palen op een stevig fundament. Bij een gelijke opbouw van vier pijlers ontstaat het mooiste en stevigste huis. De vier pijlers waar je aan bouwt, waarop je elkaar beter leert kennen zijn de 
-sociale, 
-emotionele, 
-geestelijke en 
-lichamelijke pijler.

Vreemde begrippen misschien? Kom naar de avonden van Paradijsbloem om je in elkaar te verdiepen! We hopen je bouwstenen aan te reiken waarmee je investeert in een goed en gelukkig huwelijk.

Aan de hand van opdrachten spreek je samen over onderwerpen als:

  • Relatie in Bijbels perspectief
  • Samen praten en jezelf uiten
  • wat kreeg je van thuis (niet) mee?
  • Seksualiteit in verkeringstijd
  • Jongens en meiden… heel verschillend
  • Jouw geld, mijn geld
  • Als het (niet) op rozen gaat …

Een programma van vier avonden om samen te praten over je verkering en om je voor te bereiden op het huwelijk. Het programma biedt een korte introductie op verschillende onderwerpen en vooral tijd om, aan de hand van een werkboek samen aan de slag te gaan. Er is ruimte voor het inbrengen van vragen en je kunt met anderen van gedachten wisselen. Avonden om op een leuke en zinvolle manier dichter naar elkaar toe te groeien. 

Meer informatie kan verkregen worden via paradijsbloem@gergemnunspeet.nl