Evangelisatiecommissie

Het doel van de commissie is dat buitenkerkelijken Gods Woord horen. Hiertoe verspreidt de commissie Bijbels en materiaal van het Deputaatschap voor de Evangelisatie. Regelmatig wordt er een folderactie georganiseerd. Daarnaast worden schriftelijke en digitale Bijbelcursussen gegeven. Mocht u hier meer van willen weten of u hiervoor willen opgeven, dan kan dat via onderstaand e-mailadres. Tijdens de zomermarkten wordt er een evangelisatiekraam vanuit onze gemeente bemand. Gemeenteleden kunnen evangelisatiemateriaal bij de evangelisatiecommissie verkrijgen. Op evangelisatieavonden wordt aandacht voor evangelisatie gevraagd. Soms plaatst de kerkenraad een kerkdienst bijzonder in het teken van evangelisatie. Er wordt door de commissie geld ingezameld voor het werk van het deputaatschap.

Schriftelijke Bijbelcursus

Wilt u graag meer over de Bijbel te weten komen? Dan kan dat bijvoorbeeld via één van de gratis schriftelijke Bijbelcursussen. U krijgt geen bezoek aan huis en wordt niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt digitaal, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als u dat wilt, overigens altijd mogelijk. U kunt zich aanmelden via de volgende link: Aanmelden Bijbelcursus.

Het e-mailadres van de evangelisatiecommissie is: evangelisatie@gergemnunspeet.nl

Geld dat bestemd is voor de evangelisatie kan worden overgeschreven naar (of worden gestort op) rekeningnummer NL61 RABO 0301 9385 20 ten name van Evangelisatiecommissie te Nunspeet.

Link: www.evgg.nl