Vrouwenvereniging Martha

Vrouwenvereniging Martha is een vereniging van oudere en jongere leden die met elkaar bezig zijn rondom Gods Woord en werken voor goede doelen, zoals zending en evangelisatie. Wij vergaderen van september tot mei op dinsdagavond om de twee weken van 19.45 uur tot 21.45 uur in één van de kerkzalen. Tijdens de verenigingsavonden wordt er vaak een presentatie gehouden of wordt er een verhaal voorgelezen. In het najaar hebben we onze jaarlijkse zendingsmarktdag. Als u geen lid bent, maar toch graag eens vrijblijvend een avond wilt bijwonen, u bent van harte welkom!

Een hartelijke groet van het bestuur.