Commissie Zending

Plaatselijke Zendingscommissie (PZC)

Als commissie mogen wij de belangen van de Zending Gereformeerde Gemeenten binnen onze gemeente behartigen. Periodiek zullen de zendingscollectanten het blad “Paulus” bij u bezorgen, waarin u de ontwikkelingen op het zendingsveld kunt volgen. Daarnaast willen wij ook actief zijn in het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen om de zending financieel te kunnen steunen. Verder wil de zendingscommissie een bijzondere rol spelen in de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk. Uitgebreide informatie over het zendingswerk vindt u op de landelijke website. 

Uw financiële steun voor het zendingswerk wordt zeer op prijs gesteld. U krijgt hiervoor de gelegenheid als de zendingscollectant (met zendingsbusje) bij u komt of u kunt een bijdrage overmaken op rekening NL49RABO0347506135 ten name van Zendingscommissie te Nunspeet of via iDeal.

Als u vragen heeft, of u wilt meer informatie, dan kunt u mailen naar: zending@gergemnunspeet.nl.

Link: www.zgg.nl