Commissie Contactpersonen Psychosociale Ondersteuning (CCPO)

Commissie Contactpersonen Psychosociale Ondersteuning (CCPO)

De commissie bestaat uit twee leden van de kerkenraad en uit gemeenteleden. De laatstgenoemde leden vormen de werkgroep. Het doel van de werkgroep is: het bijstaan van (doop)leden en meelevenden, die psychische, emotionele of sociale problemen hebben. De werkgroep wil een luisterend oor bieden aan allen die behoefte hebben aan een gesprek of bezoek. Indien mogelijk kan een sociaal netwerk opgezet worden. De werkgroep werkt anoniem binnen onze grote gemeente. Het is de bedoeling dat elk verzoek om ondersteuning via de wijkouderling/wijkdiaken bij de werkgroep terecht komt. Voor informatie over bovenstaande commissie kan men contact opnemen met het telefoonnummer 06-18256164

Ook kunt u een mail sturen via het onderstaande contactformulier.