Kerkdiensten

Erediensten

De zondagse kerkdiensten beginnen, onder normale omstandigheden, om 9.30 uur en 15.30 uur. De deuren zijn een half uur voor de aanvang van de dienst open. 
Via de www.kerktijden.nl vindt u voor de komende tijd de geplande diensten. In deze diensten gaat onze eigen predikant voor, tenzij anders vermeld staat. Wanneer aangegeven staat, dat er leesdiensten worden gehouden, betekent dit dat onze eigen predikant elders is en dat een ouderling de eredienst vervult door een preek te lezen van een (overleden) predikant uit ons kerkverband. Rouwdiensten worden niet in het vermelde rooster opgenomen.

Kerktelefoon

Op verzoek kan er thuis voor (doop)leden, wanneer u niet in de gelegenheid bent via deze link mee te luisteren, tijdelijk een ontvanger geplaatst worden voor het meeluisteren van de kerkdiensten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De ontvanger is afgesteld op de juiste frequentie om de kerkdiensten te kunnen beluisteren. De ontvanger blijft eigendom van de kerk en dient ingeleverd te worden als de kerkdiensten weer bijgewoond kunnen worden.

_MG_3789