Catechisatie

De catechisaties worden gehouden in de periode eind september tot de biddag. De indeling en tijden worden aan het begin van het seizoen in de kerkbode bekend gemaakt. De groepen zijn verdeeld over de maandag- en dinsdagavond. Kan men echt niet op een van die avonden, dan is er gelegenheid om op zaterdagavond van 19.00-20.00 uur de catechisatie te volgen. Tijdens de catechisatielessen worden onze jongeren, vanaf 12 jaar, onderwezen in de geloofsleer, zoals deze in een kort begrip zijn weergegeven in de nieuwe methode 'Voorbeeld der Goddelijke Waarheden 1-21' van wijlen ds. Abraham Hellenbroek. Na het doorwerken van de drie delen hiervan, krijgen de catechisanten vervolgonderwijs vanuit de Heidelberger Catechismus. Op zaterdagavond wordt hieruit ook lesgegeven. Wanneer men komt tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, dan volgt men vooraf de belijdeniscatechisatie. Hiervoor wordt o.a. het boekje ‘Korte lessen over Kort Begrip’ van wijlen ds. G. H. Kersten gebruikt.