Catechisatie

De catechisaties worden gehouden in de periode eind september tot de biddag. De indeling en tijden worden aan het begin van het seizoen in de kerkbode bekend gemaakt. De groepen zijn verdeeld over de maandag- en dinsdagavond. Kan men echt niet op een van die avonden, dan is er gelegenheid om op zaterdagavond van 19.00-20.00 uur de catechisatie te volgen. Tijdens de catechisatielessen worden onze jongeren, vanaf 12 jaar, onderwezen in de geloofsleer, zoals deze in een kort begrip zijn weergegeven in de nieuwe methode 'Voorbeeld der Goddelijke Waarheden 1-21' van wijlen ds. Abraham Hellenbroek. Na het doorwerken van de drie delen hiervan, krijgen de catechisanten vervolgonderwijs vanuit de Heidelberger Catechismus. Op zaterdagavond wordt hieruit ook lesgegeven. Wanneer men komt tot het doen van openbare geloofsbelijdenis, dan volgt men vooraf de belijdeniscatechisatie. Hiervoor wordt o.a. het boekje ‘Korte lessen over Kort Begrip’ van wijlen ds. G. H. Kersten gebruikt.

groepsindeling 2022-2023

Dag Groep Leeftijd Achternaam Tijd
Ma 1A 12 jaar A t/m L 17:00-18:00
Ma 1B 12 jaar M t/m Z 17:00-18:00
Di 2A 13 jaar A t/m K 19:00-20:00
Di 2B 13 jaar L t/m Z 19:00-20:00
Ma 3A 14 jaar A t/m M 19:00-20:00
Ma 3B 14 jaar N t/m Z 19:00-20:00
Di 4A 15 jaar A t/m L 20:00-21:00
Di 4B 15 jaar M t/m Z 20:00-21:00
Ma 5A 16 jaar A t/m K 20:00-21:00
Ma 5B 16 jaar L t/m Z 20:00-21:00
Ma 5C 17 jaar A t/m Z 20:00-21:00
Di 7 18 jaar en ouder A t/m Z 19:30-20:30
Ma Aangepaste catechisatie 18:30-19:15
Di Belijdeniscatechisatie 20:30-22:00
Za Belijdeniscatechisatie 18:30-19:45
Voor hen die niet kunnen op de voor
hen bepaalde tijd, zijn er nog de
volgende mogelijkheden:
Ma 13 t/m 17 jaar A t/m Z 17:00-18:00
Za 12 jaar en ouder A t/m Z 19:00-20:00

 

rooster catechisatieseizoen 2022-2023

week
 
datum
 
lesstof
 
leerstof
 

lesstof 18+  &
zaterdagavond

37 ma 12 sep 2022 Hoofdstuk 10 De drie Personen 1-5 geen Les 33
38 ma 19 sep 2022 Hoofdstuk 10 De drie Personen 6-10 Hoofdstuk 10 De drie Personen 1-5 Les 34A+B
39 ma 26 sep 2022 Hoofdstuk 11 De Vader en de Zoon 1-5 Hoofdstuk 10 De drie Personen 6-10 Les 35
40 ma 3 okt 2022 Hoofdstuk 11 De Vader en de Zoon 6-10 Hoofdstuk 11 De Vader en de Zoon 1-5 Les 36
41 ma 10 okt 2022 Hoofdstuk 12 De Heilige Geest 1-5 Hoofdstuk 11 De Vader en de Zoon 6-10 Les 37
42 ma 17 okt 2022 Hoofdstuk 12 De Heilige Geest 6-11 Hoofdstuk 12 De Heilige Geest 1-5 Les 38
43 ma 24 okt 2022 Herfstvakantie     
44 ma 31 okt 2022 Week van Dankdag    
45 ma 7 nov 2022 Hoofdstuk 13 Gods Besluiten 1-7 Hoofdstuk 12 De Heilige Geest 6-11 Les 39
46 ma 14 nov 2022 Hoofdstuk 14 De predestinatie 1-7 Hoofdstuk 13 Gods Besluiten 1-7 Les 40
47 ma 21 nov 2022 Hoofdstuk 14 De predestinatie 8-14 Hoofdstuk 14 De predestinatie 1-7 Les 41
48 ma 28 nov 2022 Hoofdstuk 15 De raad des vredes 1-6 Hoofdstuk 14 De predestinatie 8-14 Les 42
49 ma 5 dec 2022 Hoofdstuk 15 De Raad des vredes 7-11 Hoofdstuk 15 De raad des vredes 1-6 Les 43
50 ma 12 dec 2022 Hoofdstuk 16 De schepping van de aarde 1-14 Hoofdstuk 15 De Raad des vredes 7-11 Les 44A+B
51 ma 19 dec 2022 Hoofdstuk 17 De schepping van de mens 1-10 Hoofdstuk 16 De schepping van de aarde 1-14 Les 45+46
52 ma 26 dec 2022 Kerstvakantie    
1 ma 2 jan 2023 Kerstvakantie    
2 ma 9 jan 2023 Hoofdstuk 18 De voorzienigheid 1-7 Hoofdstuk 17 De schepping van de mens 1-10 Les 47
3 ma 16 jan 2023 Hoofdstuk 18 De voorzienigheid 8-13 Hoofdstuk 18 De voorzienigheid 1-7 Les 48
4 ma 23 jan 2023 Hoofdstuk 19 De voorzienigheid(2) 1-7 Hoofdstuk 18 De voorzienigheid 8-13 Les 49
5 ma 30 jan 2023 Hoofdstuk 20 Het werkverbond 1-11 Hoofdstuk 19 De voorzienigheid(2) 1-7 Les 50
6 ma 6 feb 2023 Hoofdstuk 21 Het beeld Gods 1-5 Hoofdstuk 20 Het werkverbond 1-11 Les 51
7 ma 13 feb 2023 Hoofdstuk 21 Het beeld Gods 6-10 Hoofdstuk 21 Het beeld Gods 1-5 Les 52A+B
8 ma 20 feb 2023 laatste les Hoofdstuk 21 Het beeld Gods 6-10 laatste les
9 ma 27 feb 2023 voorjaarsvakantie    
10 ma 6 mrt 2023 week van biddag