Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.

Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.

Steeds van harte welkom.

Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet, u kunt ook een gift overmaken via iDeal.

Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

Downloaden of streamen

Bij de diensten heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Preken terugluisteren

Titel
Tijdstip
Bijbellezing 16-11-2022 Tijdstip: 19.30
19.30
Liturgie

Psalm    135: 1
NGB 30
Psalm   132: 6
Handelingen 6
Psalm   120: 1, 2 en 4
Psalm    56: 1 en 2
Psalm    89:15

 

  

Tekst
Handelingen 6: 8-15

Thema

Stéfanus de diaken
1. Met Gods Geest vervuld  
2. Van Gods lastering beschuldigd
3. Door Gods glans beschenen


Collecten

/

Middagdienst 13-11-2022 Tijdstip: 15.30
15.30
Morgendienst 13-11-25022 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm       105:  4

Psalm       119:  67

Johannes   8: 30-59

Psalm         77: 5 en 6  

Psalm       130: 3 en 4

Psalm         68: 2

 

Tekst
Johannes 8: 56

Thema

Abraham en de dag van Christus
1.      Abrahams verlangen naar die dag
2.      Abrahams zien van die dag
3.      Abrahams blijdschap over die dag


Collecten

/

Middagdienst Doopdienst 06-11-2022 Tijdstip: 15.30
15.30
Liturgie

Psalm        22: 5 en 16
Psalm      116: 1
Psalm      139
Psalm      105: 5
Psalm      134: 3
Psalm      139: 7, 9 en 10
Psalm        71: 4

 

 

Tekst
Psalm 139: 13-18

Thema

Het prille leven
1. Door Gods hand geformeerd
2. In Gods raad opgenomen
3. Door Gods kind bewonderd


Collecten

/

Morgendienst 06-11-2022 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm         58:  8 
Psalm       119:  66
Lukas         21:  20-33
Psalm          7:  4 en 6
Psalm      119: 10 en 60
Psalm        98:  4

 

Tekst
HC zd. 19b

Thema

De wederkomst
1.      De troost van de wederkomst
2.      Het uitzien naar de wederkomst
3.      De scheiding bij de wederkomst


Collecten

/

Dankdagavond 02-11-2022 Tijdstip: 19.30
19.30
Liturgie

Psalm    21: 5 en 6
NGB 31
Gebed des Heeren : 4
Openbaring 6
Psalm     45: 2 en 3
Psalm     33: 9 en 10 
Psalm       3: 4

 

Tekst
Openbaring 6: 1-8

Thema

Vier apocalyptische ruiters
1. De Ruiter op het witte paard
2. De ruiter op het rode paard
3. De ruiter op het zwarte paard
4. De ruiter op het paard


Collecten

/

Dankdagmiddag 02-11-2022 Tijdstip: 14.30
14.30
Liturgie

Psalm   72: 3
NGB 30  
Bedezang voor de predikatie 
Jesaja 55
Psalm   147: 8 en 10
Psalm   119: 65 en 67
Psalm   126: 3

 

Tekst
Jesaja 55: 10 en 11

Thema

Twee zaken die van boven komen
1. Het neerdalen van beiden
2. Het wederkeren van beiden
3. De uitwerking van beiden


Collecten

/

Dankdagmorgen 02-11-2022 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm    103: 1
NGB 29
Psalm     48: 1
Lukas     17: 1-19
Psalm   116: 7, 8, 10 en 11
Psalm     66: 6 en 10
Psalm   105: 3 en 24

 

Tekst
Lukas 17: 11-19

Thema

Een weldaad van de Weldoener
1. Het benodigen van de Weldoener
2. Het erkennen van de Weldoener
3. Het vergeten van de Weldoener


Collecten

/

Middagdienst 30-10-2022 Tijdstip: 15.30
15.30
Liturgie

Psalm          2: 4

Psalm      136: 1

Psalm        2

Psalm        68: 9 en 10

Psalm      110: 1, 2 en 7 

Psalm      132: 12

 

Tekst
HC Zd. 19a

Thema

Christus aan de rechterhand Gods
1. De Vader regeert door Hem
2. De Geest past toe door Hem
3. De Kerk wordt bewaard door Hem


Collecten

/

Morgendienst 30-10-2022 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm         89: 19
Psalm       119: 65
Romeinen     1: 8-32
Psalm       130: 2 en 4 
Psalm         32: 1 en 6
Psalm         27: 7

Tekst
Romeinen 1: 17

Thema

De rechtvaardigheid Gods
1.      De openbaring van de rechtvaardigheid
2.      Het verkrijgen van de rechtvaardiging
3.      Het leven van de rechtvaardigen


Collecten

/