Prekenarchief

Fijn dat u meeluistert.

Wij hopen dat u naar onze diensten zult blijven luisteren.

Steeds van harte welkom.

Mocht u de behoefte gevoelen om ook af en toe een financieel steentje bij te dragen, dan geven wij hiervoor graag ons banknummer NL83 RABO 0347 5870 03 Gereformeerde Gemeente Nunspeet, u kunt ook een gift overmaken via iDeal.

Hartelijk aanbevolen.

Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. 

Downloaden of streamen

Bij de diensten heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Preken terugluisteren

Titel
Tijdstip
Bijbellezing 15-11-2023 Tijdstip: 19.30
19.30
Liturgie

Psalm   73 : 1 
DL hfd.   1 :16
Psalm   93 : 4   
Genesis  16  
Psalm   77 : 5 en 6     
Psalm 139 : 1 en 14
Psalm 119 : 88    

 

 

Tekst
Genesis 16:1-6

Thema

Waar het ongeloof allemaal toe leidt
1). Een ingrijpende raad
2). Een verregaande daad
3). Een tent vol haat


Collecten

/

Middagdienst 12-11-2023 Tijdstip: 15.30
15.30
Liturgie

TG vers 1 en 7 
Psalm   116: 1
Genesis    4: 1-16
Psalm   124: 1, 2 en 3
Psalm   109: 2 en 9
Psalm   122: 3

 

Tekst
HC Zd. 40

Thema

Het zesde gebod
1). Het verbod op de doodslag
2). De wortel van de doodslag
3). De tegenhanger van de doodslag

 

Morgendienst 12-11-2023 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm           97:  1
Psalm         119: 20
Genesis        15: 7-21
Psalm         111: 4, 5 en 6   
Psalm         130: 2 en 3
Psalm           25: 7

 

 

Tekst
Genesis 15: 7-21

Thema

Gods verbond met Abram
1). Het bloed, als teken van het verbond
2). Het geduld, als les van het verbond
3). De eenzijdigheid, als kenmerk van het verbond


Collecten

/

Middagdienst Doopdienst 05-11-2023 Tijdstip: 15.30
15.30
Liturgie

Psalm      22: 15 en 16
Psalm    136: 1
Romeinen  9: 1-16
Psalm    105: 5  
Psalm    134: 3
Psalm    103: 4 en 9
Psalm    105: 6

Tekst
Romeinen 9: 8

Thema

Tweeërlei zaad
1). Het natuurlijk zaad
2). Het geestelijk zaad


Collecten

/

Morgendienst 05-11-2023 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm           84:  6
Psalm         119: 19
Genesis        15: 1-6
Psalm            3: 2 en 3
Psalm          56: 2 en 5
Psalm        118: 9

 

 

Tekst
Genesis 15: 1-6

Thema

Abrams geloof
1). De beproeving van zijn geloof
2). De versterking van zijn geloof
3). De bate van zijn geloof


Collecten

/

Dankdagavond 01-11-2023 Tijdstip: 19.30
19.30
Liturgie

Psalm   89: 14
DL 1: 15
Psalm   74: 15
Maleachi 3
Psalm  139: 9, 12 en 13
Psalm    19: 6 en 7
Psalm    58: 7 en 8

 

Tekst
Malechi 3:10

Thema

Hoe de HEERE Zijn zegen geeft
1).  Met de komst van Christus
2).  In de weg van gehoorzaamheid
3).  Tot een bewijs van Zijn rechtvaardigheid


Collecten

/

Dankdagmiddag 01-11-2023 Tijdstip: 14.30
14.30
Liturgie

Psalm  105: 3 en 24
DL 1: 13-14
Psalm    74: 12
Maleachi 2
Psalm  103:   4 en 7
Psalm    22: 15 en 16
Psalm    25: 6

 

Tekst
Malechi 2:10

Thema

De verbonden der vaderen ontheiligd
1).  Het verbond met Levi ontheiligd
2).  Het huwelijksverbond ontheiligd
3).  Het genadeverbond ontheiligd


Collecten

/

Dankdagmorgen 01-11-2023 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm   4: 3      
DL 1: 10-12
Psalm 74: 2    
Maleachi 1
Psalm  51: 8 en 9      
Psalm  50: 5 en 9      
Psalm  40: 3       

 

 

Tekst
Maleachi 1:6

Thema

Gods Vaderlijke zorg
1). De Vaderlijke liefde getoond
2). De kinderlijke vreze ontzegd
3). De Goddelijke eer hersteld


Collecten

/

Middagdienst 22-10-2023 Tijdstip: 15.30
15.30
Liturgie

TG : 1 en 6
Psalm    81: 12
Efeze      6: 1-9
Psalm  127: 3, 4 en 5
Psalm  103: 7 en 9
Psalm    27: 6

 

 

Tekst
HC zd. 39

Thema

Het vijfde gebod
1).  De letterlijke tekst van dit gebod
2).  De vereiste gehoorzaamheid aan dit gebod
3).  Het noodzakelijke geduld bij dit gebod

 


Collecten

/

Morgendienst 22-10-2023 Tijdstip: 9.30
9.30
Liturgie

Psalm         103 :  8
Psalm         119 : 18
Genesis        14 : 17-24
Psalm         125: 1, 2 en 4
Psalm         110: 1 en 4
Psalm           17: 7 en 8

 

 

Tekst


Thema

Genesis 14: 17–24. Abrams ontmoetingen in het koningsdal
1). Zijn ontmoeting met Melchizédek
2). Zijn ontmoeting met de koning van Sódom


Collecten

/