Timotheüs

De +14 vereniging Timotheüs is een jeugdvereniging voor alle 14- en 15-jarige jongeren uit onze gemeente. We komen één keer in de twee weken bij elkaar in één van de zalen van onze kerk. Dit is altijd op een vrijdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Voor de pauze denken we na over een Bijbels of een actueel onderwerp. Na de pauze hebben we altijd een gezellige activiteit met elkaar. We sluiten de avonden af met wat lekkers.

Allen van harte welkom!