Onderzoekt de Schriften

Onze gezellige jeugdvereniging bestaat al sinds 1960.
Of het toen ook al zo gezellig was, kan niemand van de huidige leden vertellen, maar we horen vaak wel van ouders over de goede jv-tijd van vroeger. Naast de gezelligheid neemt de bezinning een belangrijke plaats in: gericht op de jongeren om hen bijbels te vormen in deze tijd.
De openheid van jongeren werkt hier aan mee om het staan in deze wereld met elkaar te bespreken en naar antwoorden te zoeken. We komen één keer in de twee weken samen op zaterdagavond. De deur staat open voor al onze +16 jongeren uit de gemeente. Drempels kennen we niet. Hartelijk welkom!

Terugblik kamp mei 2022

We zijn met de hele vereniging drie dagen op kamp geweest. Wat was dat reuze gezellig! Een sfeervolleaccommodatie in Buurse was ons onderkomen. We hebben ons er heerlijk vermaakt! De band onderling is er extra door verstevigd! Over en weer proefde je de vriendschap en de zorg voor elkaar. Fijn dat juist ook de nieuwe leden, die voor het eerst op kamp waren, aangaven dat ze zich zo thuis voelen in de groep! Je leert elkaar toch weer beter kennen., zowel in de serieuze gesprekken vanuit het Woord van God, alsook in veel gezellige activiteiten. Het Woord legde beslag, en daar konden we open over spreken. En dat juist in het kader van Hemelvaart, waarbij we gedenken dat Jezus ingegaan is in het Hemels heiligdom. Vanwaar Hij zijn gaven uitdeelt aan mensen, zelfs aan wederhorigen, zoals ps 68 dat zegt. Wat geven de vele persoonlijke gesprekken over deze wezenlijke zaken een meerwaarde aan het kamp. Met deze bijzondere dagen hebben we weer een fijn jaar afgesloten. Een jaar, waarin we gezamenlijk een goede band hebben opgebouwd. Dan is het een heerlijke extra ervaring als je zo’n kamp als afsluiting mag hebben. Afsluitend hebben we gezongen: ‘en dat men U voor al Uw zorgen, ootmoedig dank betuigt.’ Vandaar dat we alle jongeren die 16 jaar worden van harte uitnodigen om na de zomer onze vereniging te  bezoeken. Help gerust mee om een fijne club te houden! Zet gerust de eerste stap, je bent welkom!