Bijbelstudiegroep voor vrouwen

Onze vereniging heeft ten doel om met elkaar de Bijbel te bestuderen. Daartoe komen wij éénmaal in de drie weken bij elkaar in een zaal van de kerk. Daarbij zijn alle vrouwen uit de gemeente welkom. De Bijbelstudie doen we aan de hand van een daarvoor geschikt boekje. De vragen die daarin staan, bereiden we thuis voor en bespreken we met elkaar op de vereniging.

We beginnen vanaf 09.15 uur met koffie en om 09.30 uur begint de Bijbelstudie. De vragen worden meestal in groepjes besproken.

Bij de plenaire bespreking is een kerkenraadslid aanwezig. Om 11.30 uur besluiten we de morgen. Om de beurt passen één of twee moeders op de kinderen.

Het is heel leerzaam en samenbindend om op deze wijze Gods Woord samen te onderzoeken.