Posters en kernwoorden

Klik op een plaatje om de poster in het groot te zien.

Met toestemming overgenomen van de LWJ.

                  

Heilig:

God is totaal anders dan de mens. Hij is zonder zonden. Wat God zegt is altijd waar. Wat God doet is altijd goed. Hij haat het kwaad.

 

Zonde:

Zonde is niet luisteren naar God en doen wat je zelf wilt. Zonde is God niet vertrouwen en niet liefhebben met heel je hart.

 

 

Vergeving:

Vergeving betekent dat God iemands zonde, om Jezus wil, wegneemt en er nooit meer aan denkt.

 

 

Zondag:

De zondag is een speciale dag die God geeft om Hem te dienen. Het is goed om op Gods dag in de kerk te zijn. Iedereen is daar welkom!

 

Hel:

Hier zit de duivel voor altijd gevangen. Als je sterft zonder het geloof in de Heere Jezus ga je naar deze verschrikkelijke plaats.

 

 

Duivel:

De vijand van God. Hij wil dat je hem blijft dienen en God haat. Maar bij de duivel kom je bedrogen uit, want hij is een leugenaar.

 

Hemel:

Is de plek waar God woont. Als je zonden vergeven zijn, mag je daar na je sterven naartoe. In de hemel is alles goed.

 

 

Jezus:

Hij is de Zoon van God. Jezus is de Redder, de Zaligmaker. Vanuit de hemel is Hij naar de aarde gekomen om mensen zalig te maken.

 

Genade:

Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).

 

 

Eerbied:

Met respect tot en over God praten. Nooit zomaar of in een vloek Zijn Naam gebruiken.

 

 

Geloven:

Zeker weten dat alles wat in de Bijbel staat echt waar is, en een vast vertrouwen dat mijn zonden om Jezus' wil vergeven zijn.

 

 

Bidden:

Iedere dag alles aan God vertellen, Hem danken en vragen om vergeving van je zonden.

 

 

Bijbel:

De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is.

 

 

Bekering:

Niet langer bij God weg lopen, maar omkeren en teruggaan naar God.

 

 


Schepping:

God heeft, zonder iets, ruim 6000 jaar geleden in zes dagen alles in de hemel en op de aarde gemaakt.